Panik bozukluğu kişilerin birdenbire beklenmedik bir biçimde herhangi özgül bir nesne ya da durumla ilişkisiz olarak görünür herhangi tetikleyici bir neden olmadan panik atakları yaşamaları durumudur. Bir tür kaygı bozukluğu olarak kabul edilir. Panik atakları birtakım olgularda sözgelimi birkaç ayda bir olmak üzere oldukça seyrek görülebilirken başka birtakım kişilerde de günde birkaç kez gibi sık aralıklarla olmak üzere çok sık görülebilir.

Panik bozukluğu olan kişiler panik ataklarından ötürü dehşete kapılırlar. Bir sonraki atağın ne zaman çıkacağı konusunda tasalanıdar. Atakların olası sonuçlarını düşünerek üzüntü duyarlar. Ölme denetimini yitirme çıldırma kusma ya da bayılma kaygılarını taşırlar. Panik ataklarıyla başa çıkabilmek ya da sözü edilen bütün belirtilerin birarada çıkmasını önlemek için davranış biçimlerini de değiştirirler. Panik bozukluğunda en sık ortaya çıkan davranışsal değişiklik "agorafobik kaçınma"nın gelişmesidir.