Şizofreni ile paranoid bozukluklar arasında dalgalanma gösteren; ne şizofreni ne de tam paranoid teşhisi konamayan diğer psikoz vakalarını ayrı bir başlık altında incelemek adet olmuştur.
Bunları dört alt sınıfta topluyoruz:

I. Şizofreniform Bozukluk
Belirtileri şizofreniyi andırmakla beraber; aniden başlayan ve altı ayını doldurmadan iyileşen psikoz vakaları.
II. Kısa Reaktif Psikoz
En az bir kaç saat en fazla iki hafta devam eden; kişinin hastalık öncesi normal mizacına dönmesi ile neticelenen kısa psikoz vakaları.

III. Şizoaffektif Bozukluk
Manik ve depresif türde hissetme bozuklukları ile birlikte şizofrenide rastlanan hezeyan veya varsanılardan birkaçını karışık olarak gösteren psikoz vakalarıdır. İntihar fikirleri ve teşebbüsleri ağırlıktadır. Nöbetler şeklinde geldiği gibi daimi olan vakalar da vardır.

IV. Atipik Psikoz
Yukarıdan beri sayılan sınıflardan herhangi birine dahil edilemeyen karışık ve sınırları belli olmayan psikoz vakalarıdır. Doğum sonrasında ve aybaşlarında görülen geçici psikoz işaretleri birer atipik psikoz vakası sayılır.