1-Şizofrenik Bozukluklar
2-Paranoid Bozukluklar
3-Bu iki sınıfa dahil edilemeyen psikotik bozukluklar.

* Paranoid (Hezeyanlı) Bozukluklar
* Paranoid Psikoz şizofreniden şu özellikleriyle ayrılır:
- Her yaşta her devrede her iki cinste ve her tabakadan insanda görülebilir.
- Düşmanlık (perseküsyon) veya kıskançlık (celusi) hezeyanları ağırlıktadır.
- İdrak bozukluğu (varsanı) görülmez.
- Hasta hezeyanlarına uygun sarsılmaz bir inançla davranışlarını sürdürdüğünden bariz bir mantık ve düşünce bozukluğu göstermez.
- Anksiyete ve depresyon halleri görülmez. Kendilerine güvenen zeki ve kabiliyetli olduklarına inanan kimselerdir.

* Paranoid Çeşitleri:
I. Düşmanlık (perseküsyon) hezeyanlı Paranoid:
Kabiliyet ve zekasını kıskandıkları için kendisine kötü muamele edildiğine inanır. Aleyhinde fesat planlar kurulduğunu başarılarının örtbas edildiğini ileri sürerek hak iddia eder. Yasal yollardan müracaatlarda bulunarak delillerini sıralar.

II. İcat Hezeyanlı Paranoid:
Gerçekten zeki olan bu kimseler ihtisas sahibi olmadıkları sahalarda icat yaptıklarını ileri sürerek bir çok kimseyi buna inandırmaya muvaffak olurlar. Özel yeteneklerinden dolayı Allah tarafından kendisine görev verildiğini bu yeteneklerini içinde bulundurdukları cemiyeti yükseltme yolunda karşılıksız olarak kullanacaklarını söylerler. Kendisi de buna inandığından idealini gerçekleştirmek için gecesini gündüzüne katar.

* Kıskançlık Tip:
Evlilik hayatında eşlerden birinin diğerini hafiften tenkit etmesiyle başlar. Yavaş yavaş sadakatinden şüphe ve nihayet açık seçik ihanet ithamları bu ithamları destekleyici kıskançlık hezeyanları şeklinde kendisini belli eder.

* Erotik Hezeyanlı Paranoid:
Etrafta tanınıp bilinen önemli ve karşıt cinsten birinin kendisine aşık olduğunu; ancak içinde bulunduğu şartlardan dolayı aşkını itiraf edemediğini ileri süren hastalardır. Kimi zaman kendilerine aşık olduğunu düşündükleri kimseye mektup yazarak bunu itiraf etmelerini ister kimi zaman ise sevdikleri uğruna sessiz kalmayı ve her cefaya katlanmayı tercih ederler. Bunlar içinde skandallara yol açacak kadar planlı hareket edenleri de vardır.