Paranoid bozukluğu olan birinin hezeyanına ortak olma ve ona tabi olma şeklinde görülen "gölge paranoid kişiliktir .

Dolayısıyla hastalardan biri sabit hezeyanları olan hükmedici ve emredici paranoid diğeri ona tabi olan ve hezeyanlarını kabul eden bağımlı paranoiddir.

Teşhis ve Tedavi
• Paranoid bozukluk ancak ihtisas sahibi bir psikiyatrist tarafından yapılan testler sonunda anlaşılmaktadır.

• Paylaşılmış paranoid bozukluğu olan bir hasta sabit paranoidden ayrıldığı zaman telkin ve ikna ile iyileşerek tedaviye cevap verebilmektedir.

• Göçmenlerde esirlerde ve zor hapishane şartlarında yaşayan mahkumlarda akut (geçici) paranoya vakalarına rastlanmakta; şartları düzeltildiği zaman kısa sürede iyileşme göstermektedirler.

• Kronik (daimi) bir seyre rağmen çoğu paranod vakaları toplum içindeki görevlerini sürdürebilmekte kendilerine tolerans ve anlayış gösterildiği takdirde fazla problem çıkarmamaktadırlar.

• Hastanelere intikal eden vakaların hemen yüzde otuza yakını tedaviye cevap vermekte; geri kalanları da anlayışlı bir ortamda yıkılmadan hayatlarını devam ettirmektedirler.

• Paranoid bozukluk organik bir akıl hastalığı değildir.