* Psikiyatrik Bozukluklar:
"Psikiyatrik hastalıklar" derken bir bakıma davranış bozukluklarını kastetmiş oluyoruz. Psikiyatride hastalıkları "nevrozlar" ve "psikozlar" olmak üzere iki ana grup altında toplamak adet olmuştur. nevrozlar hafif psikozlar da ağır vakaları temsil ederler.

Nevrozlar organik bir sebebe bağlı olmaksızın doğrudan doğruya çevreden gelen menfi tesirler sonucu şahısta ruhi çatışmaların ve düşünme bozukluklarının ortaya çıkması halidir. Nörotik şahıs çevresi ile bazı uyumsuzlukları olmakla beraber gerçek hayattan kopmuş değildir. Sıkıntılarının farkındadır. Az veya çok hemen hemen hepimiz çözemediğimiz ve üstesinden gelemediğimiz problemlerimizi ya şuuraltına iterek onları unutmayı veya savunma mekanizmaları geliştirerek inkar etmeyi tercih ederiz.

Psikozlarda durum çok farklıdır. Şahsiyet ve realite parçalandığı (depersonalizasyon ve derealizasyon); hastanın zihin faaliyetleri ve mu hakem esi bozulduğundan hasta olduğunun farkında değildir. Hallusinasyonlar birer gerçek idrak hezeyanlar ise onun için en sağlam mantık eseridir.

* Postravmatik Stres Bozukluğu:
Trafik ve uçak kazaları deprem sel gibi tabii afetler ağır dayak işkence altında kalmak zorla tecavüz edilmek terörist elinde rehin tutulmak gibi herkes için ağır stres sayılacak durumlarda ortaya çıkan bir bozukluktur.

Belirtileri:
- Travmatik olay elde olmadan tekrar tekrar yaşanır.
- Olay sık sık rüyalarda sıkıntı veren şekilde görülür.
- Sanki olay tekrar yaşanacakmış gibi his ve bekleyiş içinde olunur.
- Hırçınlık uyku bozukluğu konsantrasyon zorluğu aşırı irkilme.