Psikoterapi terapist ve hasta arasındaki destekleyici çalışma ilişkisi ile duygusal sorunların tedavi edilme metodudur. Hasta terapistin kutsal sayılan iş yerinde kendini rahat hissetmesi için ve bu arada sorunlarını ve çelişkilerini tartışırken kendisine yardım edileceği konusunda olumlu düşünmeye teşvik edilir. Terapist sorunları yorumlayıp onlarla başa çıkma yollarını önerebilir. Düzinelerle terapi çeşitleri vardır.

* İki türlü terapi vardır;

I. Psikodinamik terapiler:
Bu terapiler sizin davranışlarınızı yönlendiren psikolojik dürtüleri daha iyi anlamanızı sağlar ve değişme imkânı tanır. Psikoanaliz bu tip terapinin iyi bilinen bir örneğidir. Ancak son yıllarda nadiren kullanılmaktadır.

II. Davranış terapileri:
İsminden de anlaşılacağı gibi içteki hisler ve dürtülerle ilgilenmez. Ancak bunun yerine özel davranış belirtilerini değiştirmek için özel teknikler kullanır.

Psikoterapi etrafımızdaki dünyayı değiştirmez. Terapi seansları iş stresini veya mali problemleri veya zor bir eşin kişiliğini değiştirmez. Ancak yapabileceği şey size çevrenizle daha iyi anlaşmanızı ve öncelikli meselelerinizi ve strese reaksiyonunuzu değerlendirmenizi sağlamak kendinizi anlamak ve olduğu gibi kabul etmekte yardımcı olmaktır.

Pratikte terapilerin çoğunda hastanın kendi kendini araştırması ile terapistin destekleyici ve yönlendirici çalışması bir arada yürür. Psikodinamik terapi teke tek terapist ve hasta arasında veya bir grup içinde yürütülür. Psikodrama benzersiz bir grup terapi şeklidir. Birkaç seans sürüp özel bir problemle ilgilenebilir veya uzun vadeli olup ne zaman sona ereceği belli olmayabilir. Psikodinamik terapi genellikle tartışma açıklama rahatlama araştırma ve desteklemenin karışımıdır. Hastanın kendi içinde yaşadığı tecrübelerle hayattaki olaylara karşı gösterdiği reaksiyonlar arasında ilişki kurmaya yöneliktir.

Geniş anlamda davranış terapisi öğrenme teorisine dayanan birbiriyle ilgili bir grup metot ve teknik içerir. Sizi terapistin muayenehanesine getiren problem altta yatan bir psikolojik bozukluğun belirtisidir varsayımından yola çıkmak yerine davranış terapistleri problem olan davranışın kendisiyle uğraşırlar.

Özel bir problemli durum karşısındaki tepkinizi değiştirmeyi öğrenmenizde size yardımcı olmaya gayret ederler. Bunu başarmak için Pavlov'un köpekler üzerindeki meşhur deneyiminin temeli olan klasik şartlama prensiplerini kullanırlar. Sistematik olarak hassasiyetten uzaklaşarak örneğin sizi korkutan veya kızdıran bir durum veya dürtü ile tekrar tekrar karşı karşıya kalarak fobi veya kuruntunuzu yenmeyi öğrenebilirsiniz. Davranış terapileri arasında endişeyi idare edebilme eğitimi sosyal yetenekler eğitimi ve iddiacılığın eğitimi bulunmaktadır.