* Paylaşılmış Psikotik Bozukluk (Psikozlar)
Paranoid bozukluğu olan birinin hezeyanına ortak olma ve ona tabi olma şeklinde görülen "gölge paranoid kişiliktir . Dolayısıyla hastalardan biri sabit hezeyanları olan hükmedici ve emredici paranoid diğeri ona tabi olan ve hezeyanlarını kabul eden bağımlı paranoiddir.

* Teşhis ve Tedavi
- Paranoid bozukluk ancak ihtisas sahibi bir psikiyatrist tarafından yapılan testler sonunda anlaşılmaktadır.
- Paylaşılmış paranoid bozukluğu olan bir hasta sabit paranoidden ayrıldığı zaman telkin ve ikna ile iyileşerek tedaviye cevap verebilmektedir.
- Göçmenlerde esirlerde ve zor hapishane şartlarında yaşayan mahkumlarda akut (geçici) paranoya vakalarına rastlanmakta; şartları düzeltildiği zaman kısa sürede iyileşme göstermektedirler.
- Kronik (daimi) bir seyre rağmen çoğu paranod vakaları toplum içindeki görevlerini sürdürebilmekte kendilerine tolerans ve anlayış gösterildiği takdirde fazla problem çıkarmamaktadırlar.
- Hastanelere intikal eden vakaların hemen yüzde otuza yakını tedaviye cevap vermekte; geri kalanları da anlayışlı bir ortamda yıkılmadan hayatlarını devam ettirmektedirler.
- Paranoid bozukluk organik bir akıl hastalığı değildir.