Defalarca aynı şikayetten değişik doktorlara başvurduğu çantası reçete ve ilaçla dolu olduğu halde hasta derdine çare bulunamadığından hastalığının devam ettiğinden yakınmaktadır. Hasta şikayetini anlatırken abartılı ve dramatik bir dil kullanır. Şikayetler genellikle şu başlıklar altında toplanır: Karın ağrısı ve hazım bozukluğu ağrılı aybaşı cinsel başarısızlık sırt ağrıları baş dönmesi göz bozukluğu kalp çarpıntısı solunum güçlüğü ses kaybı (afoni) idrar yapamama (anüri) kasları hareket ettirememe (paralizi) vb.

Hasta bu şikayetlerine otuz yaşından önce başlar doktordan doktora koştuğu ve birçok değişik ilaçlar kullandığı halde hastalığı yıllarca devam eder. Kişi hayatının geri kalan kısmını hep hasta olarak geçireceğine inanır.

* Psikogenik Ağrı Bozukluğu (SOMATOFORM BOZUKLUKLAR )
Hastanın ağrıdığından şikayet ettiği organ veya sistemde fiziki bir arızaya rastlanmaması sinirlerde herhangi bir iltihap veya zedelenmenin görülmemesi "psikogenik ağrı bozukluğu" teşhisini kuvvetlendirmektedir.
Hastanın şikayeti sırasında abartılı bir dil kullanması sıkıntılı ve depresyonlu bir tip sergilernesi teşhiste yardımcı unsurlardır.