Başarısızlık Şeması

Başarısızlık Şeması;


Başarısız olduğunamutlaka başarısız olacağına veya başarı kazanılacak alanlarda (kariyerspor vb.) akranlarına göre yetersiz olduğuna inancı içeren bir şemadır. Kişiaptalbeceriksizyeteneksizcahilseviye olarak düşükdiğerlerinden daha az başarılı hisseder.

Karakteristik Başarısızlık Davranışları;
* Kariyerinizde beceri geliştirmek için gerekli adımları atmıyorsunuz. ( örn; okulu bitirmeken son gelişmeleri okumak bir uzman yanında çıraklık yapmak). İnsanları aptal yerine koymaya çalışıyorsunuz veya yokuş aşağı gitmektesiniz.
* Potansiyelinizin altında bir kariyer seçmişsiniz. ( örn; liseyi bitirdiniz ve mükemmel bir matematik yeteneğiniz varancak şimdi bir taksi sürücüsüsünüz.)
* Seçtiğinizi kariyerinizde terfi edebilmeniz için gereken adımları atmaktan kaçınıyorsunuz; ilerlemeniz gereksiz yere sekteye uğruyor. ( örn; terfileri kabul etmekte veya talep etmekte başarısızsınız; kendinizi terfi ettirmiyor veya sizi değerlendirecek kişilerin yeteneklerinden haberdar olmasını sağlamıyorsunuz; güvenlisonu belli bir işte takılıp kalıyorsunuz)
* Diğer insanlar için çalışmayı kaldıramıyor veya başlangıç düzeyinde işlerde çalışıyorsunuzbu nedenle de işlerin en dışında kalıyorsunuz ve merdivenleri tırmanamıyorsunuz (Haklılık ve Boyun Eğdirme konularıyla örtüşme noktalarına dikkat edin.)
* İşe giriyorsunuzancak geç kalmalarınıziş performansınızın düşük olmasıkötü tutumlar ve kaytarmalarınız gibi nedenlerle defalarca işten atılıyorsunuz.
* Bir kariyerle yetinemiyorsunuzişten işe geçiyorsunuz ve hiç bir alanda uzmanlaşamıyorsunuz. Özgülleşmenin- uzmanlaşmanın ödüllendirildiği bir dünyada çok genel kalıyorsunuz. Bu nedenle de; herhangi bir kariyerde çok fazla ilerleme kaydedemiyorsunuz.
* Başarılması olağanüstü zor bir kariyer seçmişsiniz ve ne zaman bırakmak gerektiğini de bilmiyorsunuz. (örn; oyunculukprofesyonel sporculukmüzik)
* İşinizde insiyatif almaktan veya bağımsız olarak karar vermekten korkuyorsunuz ve bu nedenle de daha fazla sorumluluk isteyen pozisyonlara hiç bir zaman terfi edemiyorsunuz.
* Nesnel olarak bakıldığında oldukça başarılı olmanıza rağmentemelde aptal veya yeteneksiz olduğunuzu hissediyorsunuzbu nedenle de kandırmaca yaptığınız duygusuna kapılıyorsunuz.
* Yeteneklerinizi ve başarılarınızı küçümsüyorancak hatalarınızı ve zayıf noktalarınızı abartıyorsunuz. Akranlarınız kadar başarılı olduğunuz halde kendinizi başarısız hissetme noktasına geliyorsunuz.
* İlişkilerde ortağınızı başarılı kadın/ erkeklerden seçmişsiniz. Kendi başarılarınızı fazlaca takdir etmeden onların başarılarıyla vekaleten yaşıyorsunuz.
* Diğer becerilerinize (örn; görünümünüzcazibenizgençliğinizdiğerleri için yaptığınız fedakarlıklar) odaklanarak başarı veya iş becerileri konusundaki eksikliğinizi telafi etmeye çalışıyorsunuz. Ancak tüm bunların altında yatan kendinizi halen başarısız hissetmenizdir.

Başarısızlık’ın Kökenleri;
* Okuldasporda vs. performansınız hakkında hep eleştirel tutumu olan bir ebeveyniniz (genellikle babanız) vardı. Genellikle sizi “aptalbeyinsizbeceriksiz vs.gibi isimlerle çağırırdı. Belki de sizi istismar etti. (may have been abusive) (Şemanız Kusurluluk ya da İstismar’a bağlı olabilir.)
* Bir ya da iki ebeveyniniz çok başarılıydıve hiçbir zaman onların yüksek standartlarını yakalayamayacağını düşündünüz. Ve denemekten vazgeçtiniz. (ŞemanızYüksek Standartlara bağlı olabilir.)
* Ebeveynlerinizden biri ya da her ikisinin de başarılı olmanızı umursamadığınıdaha da kötüsü başarılı olduğunuzda THREATENED olduklarını hissettiniz. Ebeveyniniz sizle yarış içinde olabilir -ya da çok başarılı olduğunuzda sizi kaybetmekten çekiniyordur. (Şemanız Duygusal Yoksunluk ya da Bağımlılığa bağlı olabilir.)
* Okulda ya da sporda diğer çocuklar kadar iyi değildiniz. Belki bir öğrenme güçlüğünüzdikkat bozukluğunuz vardı ve çok UNCOORDINATED diniz. Sonuçta alay konusu olmamak için denemekten vazgeçtiniz. (Şemanız Sosyal İzolasyona bağlı olabilir.)
* Haksızca karşılaştırıldığınız abileriniz ya da ablalarınız vardı. Hiçbir zaman onlarla boy ölçüşemeyeceğinizi farkedip denemekten vazgeçtiniz.
* Yabancı bir ülkeden geldinizaileniz göçmendive okul arkadaşlarınızın ailelerinden daha az eğitimli ve daha fakirlerdi. Arkadaşlarınızdan aşağıda hissettiniz ve hiçbir zaman onlarla boy ölçüşemeyeceğinize inandınız.
* Ebeveynleriniz sizin için yeterli sınırlar koymadı. Öz disiplin ve sorumluluğu öğrenmediniz. Düzenli olarak yapmayı ve çalışma becerileri edinmeyi beceremediniz. Sonuçta bu başarısızlığı getirdi. (Şemanız Haklılık’a bağlı olabilir.)

-Alıntıdır...