Başkasının Acısını Kendi Acımız Gibi Hissettiren 'Ayna'

Düşünün ki karşınızdaki birinin koluna her dokunulduğunu gördüğünüzde siz de kolunuza dokunuluyormuş hissini tümüyle yaşıyorsunuz. Ya da biri bir çocuğun başını okşadığınızda aynı duyuyu siz de başınızda hissediyorsunuz.

“Ayna dokunuşu sinestezisi” adı verilen bu durum ender rastlansa da gerçek. University College London araştırmacı...larına göreyse oldukça yaygın da olabilir. Sinestezi normalde ayrı ayrı yaşanan duyuların bir araya gelip kaynaşması durumu için kullanılan terim. Müziği ‘görmek ’ya da farklı renkleri farklı tatlar olarak algılamak sinestezinin en bilinen örneklerinden. University College London’dan Jamie Ward ise “ayna dokunuşu sinestezisi” terimini farklı bir tür duyusal karışımı tanımlamak için kullanmış. Bu sinestezi türünde beynin normalde dokunma duyusunu algıladığında gönderdiği sinyalle başkasına dokunulduğu görüldüğünde gönderdiği“ayna sistemi” sinyali birbirine karışıyor.

Başkalarını hareket ederken izlediğimiz ya da konuşurken seslerini duyduğumuz zaman bunları kendimiz yaşamamız durumunda etkinleşecek olan sinirsel ağların etkinleştiği biliniyor. Bilim insanlarıbu “ayna sistemi”nin empati duygusuyla yani başkalarının davranışlarının altında yatanları anlama yetisiyle ilgili olduğunu düşünüyorlar. Ancak bir “ayna tepkisinin” gerçeğiyle karıştırılabildiği ilk kez gösterilmiş oluyor. Bu örnekle ilk kez şans eseri karşılaşan araştırmacılar benzerlerini aradıklarında da tahmin ettikleri kadar zorlanmamışlar.

2005 yılında yapılan bir beyin görüntüleme çalışması da bazı kişilerde normalde dokunmayla etkinleşen beyin bölgesinin bir diğer kişiye dokunulduğunu izlediklerinde aşırı etkinleştiğini göstermiş. ilginç bazı bulgular da izlenen dokunma hareketiyle gerçeğinin sıklıkla karıştırılması; gerçek dokunma bölgesinin izlenen bölgeyle aynı olması durumunda sinestetiklerin gerçek dokunmayı çok daha çabuk algılamaları. Televizyonda sinemada bir toplantıda izlenen bütün dokunuşların hissedilmesinin nasıl bir deneyim olduğunu anlamak güç. Bu türden bir sinesteziyle yaşayanlar için de tersi söz konusu; yani bunları hissetmeden yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlamak. Üstelik durumlarını bir sorun olarak da görmüyorlar. Çalışma bu kişilerde duygusal empati kapasitesinin de normalin üzerinde olduğunu göstermiş bulunuyor.