Empati Nedir?

DOĞRU ve YANLIŞ FELSEFELER

Yanlış felsefeler:insanın kendisi için var olma hakkının olmadığını diğer insanlara hizmet etmenin kendi varlığının tek gerekçesi olduğunu ve kendini feda etmenin insanın en yüksek ahlaki görev erdem ve değer olduğunu iddia ederler. Bu iddianın nezaket iyi niyet ve başkalarının haklarına saygı duyma ile ilgisi yoktur. Akıl dışı ahlakın temel mantığı: Kendini kurban etme kendini reddetme kendini yalanlama kendini mahvetme anlamına gelen BEN’i kötülük standartı BEN dışındakileri ise iyilik standartı olarak görme anlamına gelen KENDİNİ FEDA ETMEDİR.

İşte bu felsefi anlayış aşağıdaki niçinlere dünyevi mantıklı cevaplar bulamaz:

*İnsanlar niçin başkaları için yaşasın?
*İnsan niçin kurbanlık bir hayvan olsun?
*Bu niçin iyi bir şey olsun?


Akıldışı felsefe savunucuları işte bu sorulardan kaçmak için dünyevi olmayan doğa üstü ve irrasyonel olan mistizme sığınır. Çünkü ancak irrasyonel olan bir şeyde gerekçe aranmaz o sadece inançla kabul edilir. Bu nedenle mantık ve akıldışı felsefe çelişir.Mistizmi ayakta tutanda işte bu akıldışı ahlak anlayışıdır.. Medeniyetse aklın ürünüdür. Mistizmin kölesi olan bir akıl medeniyet değil karanlık üretir. Eski- yeni mistizmin iki versiyonu vardır: Ruh ve beden mistikleri yani “varoluş olmaksızın bilince inananlar ve bilinç olmaksızın var oluşa inananlar. Her ikisi de önce aklınızın teslim olmasını ister. Birisi ilhamlarını diğeri reflekslerini öne sürerek önce aklınızı teslim almak ister..”Onların tek amacı “madde olarak insan bedeninin köleleştirilmesi ve manevi olarak aklın yok edilmesi.” dir!

Mistizm ile akıl arasındaki tercih; ölüm veya yaşam özgürlük veya kölelik ilerleme veya durağan ilkellik arasındaki tercihdir.Eski-yeni mistikler gerçeğin bulunması ile değil insan “aklına-hayatına-mutluluğuna-bedenine” duydukları nefretle motive edilirler.Bu tutkunun merkezin de ise:
iyi olmak için iyiden ve becerikli insandan duydukları nefret vardır!