İnternet Bağımlılığının Belirtileri

İnternet bağımlılarının internete ulaşamadıkları zaman tıpkı sigara alkol bağımlılıklarında olduğu gibi ‘yoksunluk’ belirtileri gösterdiğini belirten uzmanlar “Bu bağımlılık öğrencinin okulunu yetişkinin de işini etkilemeye başlıyor. Kullanıcı internet kullanım süresi ve amacı hakkında yalan söyleyebiliyor. İnternet bağımlıları internette olmadıkları zamanlarda da yarım kalan sohbetleriyle veya oyunda geldiği seviyeyle zihinlerini meşgul ediyor ve internete ulaşamadıkları zaman tıpkı sigara alkol bağımlılıklarında olduğu gibi aşırı sinirlilik gerginlik ve huzursuzluk gibi belirtiler gösterebiliyorlar” ifadelerini kullandılar.

İnternet ortamının erişkinlerin ve üniversite öğrencilerinin kimlik denemeleri yapmak yaşıtları ile yakın ilişkiler kurmak için uygun bir yer olduğunu kaydeden uzmanlar “Özellikle içine kapanık çevredekilerle kolay iletişim kuramayan bireyler için internet tam bir kurtarıcı görevi görüyor. Ancak internetin aşırı derecede kullanılması internet bağımlılığıyla sonuçlanabiliyor. Kimi internet bağımlıları sanal dünyadaki kimliklerini gerçek yaşamdaki kimliklerine aktaramıyor.

Sanal ilişkiler kurmayı alışkanlık haline getiren bireyler zamanla yalnızlaşıp sosyal fobi depresyon gibi bazı ruhsal bozukluklar yaşayabiliyor. Her yaş grubunun kendi gelişim ihtiyacı doğrultusunda internetin belli etkinliklerine bağımlılığı var. Erişkin ve gençlerde daha çoğunlukla chat bağımlılığı çocuklarda oyun bağımlılığı daha yaygın görülüyor” diye konuştular.

Çocuklarda internetin aşırı kullanımının fiziksel bilişsel ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkilediğini anlatan uzmanlar şu görüşlere yer verdiler; “Uzun süre bilgisayar başında oturmaya bağlı olarak çocuklarda iskelet ve görme bozuklukları da oluşabilir.”

Özellikle şiddet içerikli oyunların çocuklarda saldırganlığa ve şiddete karşı duyarsızlaşmalarına yol açabildiğini vurgulayan uzmanlar ailelerin çocuklarının internet başında geçirdikleri zamanı ve hangi amaçla kullandıklarını sürekli olarak denetlemeleri gerektiğini kaydettiler