Evliliklerde uyumun önemi ve Psikolojiye etkisi..

Eşler arasındaki uyum sağlıklı bir evlilik açısından son derece önemlidir..

Evlilik karşılıklı bir dayanışma toplumsal onaylama ile gerçekleştirilmiş bir sözleşmedir. Ayni zamanda da pek çok kimse için en anlamlı kişilerarası ilişkidir. Evlilikte yaşanan sıkıntı veya mutsuzluğun çiftlerin ve çocukların hem fiziksel hem de duygusal sağlığı üzerinde zararlı etkileri olduğu bilinmektedir.

Karşılıklı etkileşen evlilik ve aileyi ilgilendiren konularda fikir birliği yapabilen ve sorunlarını olumlu bir şekilde çözebilen çiftlerin evliliği uyumlu bir evlilik olarak tanımlanabilir. Çiftlerin beklentilerinin gerçekleşebilmesi ilişkilerinden doyum alabilmeleri evliliklerindeki karşılıklı uyum ile mümkündür.Evlilik uyumu mutlu ve doyumlu evliliklerde önemli bir role sahiptir. Evliliklerin temeline baktığımızda evlilik uyumunun çiftleri bir arada tutan faktörlerden en önemlilerinden biri olduğunu görüyoruz.

Peki çiftlerin ilişkilerinde bu denli önemli olan evlilik uyumu ile ilgili yapılmış araştırmalar neler söylüyor?Aşağıda evlilik uyumu ile ilgili yapılmış araştırmaların sonuçları yer almaktadır;

Çocuk Sahibi Olma: Çocuk sahibi olan çiftlerin evlilik uyumlarının daha yüksek olduğunu gösteren çalışmaların yanı sıra çocuklu ve çıcuksuz çiftlerin evlilik uyumları arasında fark olmadığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Çiftlerin çocuk sahibi olmaları bazı evlilikler de çiftlerin uyumlarını arttırırken bazı evliliklere etkisi bulunmamaktadır.

Evlilik Süresi: Araştırmalara bakıldığında genellikle evlilik süresi ile evlilik uyumu arasında gittikçe artan sonra yine tekrar azalan bir grafik çizdiği görülmektedir. Evliliğin ilk yıllarında özellikle çocuğun aile olduğu dönemlerde çiftlerin evlilik uyumlarının düşük olduğu çocuk evden ayrıldıktan sonra tekrar yükseldiği sonra tekrar düştüğünü göstermektedir.

Empati Kurabilme: Empati düzeyinin çiftler arasındaki çatışmayı daha kolay çözdüğü için evlilik uyumunu arttırdığı görülmektedir. Yapılan araştırmalar empati düzeyi daha yüksek olan kişilerin evlilik uyumlarının da yüksek olduğu göstermektedir.

Cinsiyet Farkı : Yapılan çalışmalar kadınların evlilik uyumlarının erkeklere gore daha yüksek olduğunu göstermektedir.