Aldatma ve Psikoloji..
Mutlu ilişkilerde dahi aldatmalar yaşanabilir bunun sebepleri nelerdir ..

Aldatma eşlerden birinin ya da her ikisinin kendisini romantik duygusal veya cinsel olarak ait gördüğü ana ilişkisi dışında başka bir kişi ile dahil olduğu mevcut ilişkisindeki güveni bozan veya kabul edilmiş normlarına uymayan cinsel veya duygusal eylemler olarak tanımlanabilir.

Evlilik ya da ilişki dışı yaşanan cinsellik toplumlar tarafından genel olarak onaylanmamasına rağmen son yıllarda evlilik dışı ilişkilerde artış gözlenmektedir. Bu alanda güvenilir istatistikler olmamakla birlikte Vaughan (1998) yaptığı çalışmasında aldatma oranını erkekler için %60 kadınlar için %40 olarak bulmuştur. Aldatmanın nedenlerinin incelendiği çalışmalara bakıldığında aldatmanın nedenine dair 6 boyut sıralanmaktadır;

1. Suçlama: Kadınlar işlerine daha çok vakit ayırdıkları ve annelerine laf söyletmedikleri gerekçesiyle eşleriniya da sevgilelerini aldattıklarını söylemişlerdir.

2. Sosyal yapı: Tutucu bir çevrede yetişmiş olmak erken evlilik ergenlikte sayıca az kadınla / erkekle birlikte olmak görücü usulü evlilik de aldatma nedeni olabilmektedir.

3. Baştan çıkarma: Diğer erkeğe / kadına hayır diyememek” “Karşı tarafın isteği” gibi maddelerin yer aldığı baştan çıkma boyutuna erkekler daha fazla neden yüklemişlerdir. Başka bir deyişle kadınlara oranla erkekler bir aldatma nedeni olarak ‘baştan çıkma’nın daha önemli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca eğer aldatan erkek ise baştan çıkmak daha tehlikelidir. Kadınlar kendilerinin bu nedenle aldatmayacaklarını söylerken erkekler her iki cinsin de bu nedenle aldatabileceğini düşünmektedir.

4. Cinsellik: Sevgililerinin evlenmeden cinsel ilişki yaşamak istememeleri sebebiyle bazı erkekler mecburen başka kadınlarla cinsel birliktelik yaşadıklarını öne sürmektedirler. Hatta kadınlar evli olmamaları nedeniyle sevgililerinin cinsel ihtiyaçlarını karşılayamayacakları için sevgililerinin başka kadınlarla cinsel ilişkiye girmelerini doğal karşılamaktadırlar. Tüm bu nedenlerin bir arada toplandığı cinsellik boyutuna erkekler kadınlara kıyasla daha çok önem vermektedirler. Ayrıca kadınlar erkeklerin cinsellik nedeniyle daha çok aldattıklarını ileri sürerlerken erkekler her iki cinsin de bu nedenle eşlerini ya da sevgililerini aldattıklarını iddia etmektedirler.

5.İntikam: Erkeklerin kadınlara oranla daha fazla nedensel atıfta bulundukları intikam boyutunda özellikle kadınların intikam nedeniyle aldattıkları bulgusuna varılmaktadır. Birlikte olduğu erkek / kadın hak ettiği için birlikte olduğu erkeği / kadını cezalandırmak için birlikte olduğu erkeğe / kadına kızgınlık duyduğu için ya da sadece inat olsun diye insanların aldatabildikleri gibi olası nedenlerden oluşan bu boyut özellikle erkekler tarafından “kadınların aldatmasına” neden olarak görülmektedir.

6. Uyaran arayışı: Heyecan arayışı yenilik arayışı eğlence arayışı rutinden sıkılma gibi nedenlerin de aldatmaya sebep olabileceği düşünülmektedir. uyaran arayışı olarak adlandırabileceğimiz bu boyut hem erkekler hem de kadınlar için önemlidir. Aynı zamanda aldatan kişi erkek de olsa kadın da olsa fark etmemektedir; uyaran arayışı her iki koşulda da aldatma nedeni olabilir. Örneğin senelerdir aynı kişiyle evli olduğu için aldattığını öne süren bir kadın ya da erkek bu boyut altında yer almaktadır