Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Alzheimer Hastaliği Nedir?

  Alzheimer Hastalığı(AH); demansa yol açan hastalıklar arasında en sık görülenidir. AH’lığı sıklıkla 40-85 yaşları arasında ortaya çıkan sinsi başlangıçlı genellikle yavaş olarak ilerleyen ve çoğu hastada bellek problemleriyle kendini gösteren bir beyin hastalığıdır. Bu hastalık sanayileşmiş ülkelerde en sık görülür ve nüfusun yaşlanmasına paralel olarak giderek de artış göstermektedir.

  AH’nda kalıtımsal geçiş kanıtlanmıştır ancak tüm vakalarda bu geçerli değildir. Alzheimer tipi demansların ortalama %3’ü ailesel geçiş gösterirken geriye kalanlar sporadik(yani kalıtımsal olmayan) olgular olarak değerlendirilir. Yani yakın akrabalarınızda AH varsa bu sizin ya da çocuklarınızın ileride yüzde yüz hasta olacağınız anlamına gelmez. Ancak ailesinde Alzheimer Hastalığı olanlarda bu risk 4 kat kadar fazladır.
  Alzheimer Hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir

  Kesin nedeni henüz bilinmemektedir ancak bazı muhtemel nedenler üzerinde durulmakta ve bu konu üzerinde yoğun çalışmalar devam etmektedir. Beyinde bulunan sinir hücrelerine hasar veren birtakım toksik maddeler etkili olabilir. Sinirler arasındaki iletişimi sağlayan bazı maddelerin üretiminde azalma ve bunlar arasındaki dengede bozulma etkili olabilir.

  1. Yaş:Tüm demans tiplerinde en önemli risk faktörü yaştır. En sık 65-85 yaşları arasında görülür ve yaşlala birlikte görülme oranı artar.

  2. Cinsiyet: Kadınlarda Alzheimer Hastalığı riski daha fazladır. Erkeklerde ise; beyin damar hastalıkları daha sık olduğundan damarsal demans daha fazla bulunur. Alzheimer Hastalığının kadınlarda daha fazla görülmesinde hormonların etkisinin olabileceğine gösterir.

  3. Eğitim ve İş: Düşük eğitim seviyesinin ileri yaşlarda hem Alzheimer Hastalığı hem damarsal demans gelişmesi için risk faktörü olduğu gösterilmiştir. 75 yaşından sonraki demans sayısında eğitimsizlerde belirgin artış görülür. Eğitimsiz bir kişinin 75 yaşından sonra demansa yakalanma riski en az 8 yıllık eğitim görmüş bir kişiye göre iki misli fazladır.

  4. Genetik ve Aile Hikayesi: Birinci derece yakınlarında Alzheimer Hastalığı bulunanlarda demans gelişme riski ortalama 4 kat fazladır. İki ya da daha fazla birinci derece yakınında Alzheimer Hastalığı olanlarda bu oran daha da artmaktadır. 75 yaşından sonra Alzheimer Hastalığı başlayanlarda daha önceki yaşlarda başlayanlara göre aile ilişkisi kesin değildir.

  5. Kafa Travması: Boksörlerde olduğu gibi bilinç kayıbına neden olan kafa travması ile mültipl kafa travmaları Alzheimer Hastalığı için risk faktörüdür.

  6. Östrojen: Bazı çalışmalarda östrojen alan kadınlarda Alzheimer Hastalığı riskinin östrojen kullanmayanlara göre yarı yarıya az olduğunu göstermiştir. Bu azalma doza ve kullanım süresine göre artmaktadır.

  7. Non-Steroid Antienflamatuar İlaçlar(NSAID): Bu ilaçların kullanımı da Alzheimer Hastalığı riskini azalttığı bildirilmiştir. Alzheimer Hastalığı Romatoid Artrit ve lepra gibi hastalıklarda az görüldüğü kaydedilmiştir. Burada ilaç alımının mı yoksa enflamatuar durumun engelleyici etkisinin olduğunun araştırılması gerekir.

  8. Anne Yaşı: İleri yaşlarda yapılan doğumun Down Sendromunda da olduğu gibi Alzheimer Hastalığı için risk faktörü olduğu bazı çalışmalarda ileri sürülmüşse de bazı çalışmaların bunu desteklemediği görülmüştür.

  9. Kalp Krizi: Özellikle ileri yaşlardaki kadınlarda kalp krizinin Alzheimer Hastalığı için bir risk faktörü olduğu ileri sürülmüştür.
  Alıntı

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hastalık oldukça sinsi başladığından aşağıdaki belirtileri kendinizde ya da çevrenizdekilerde fark ederseniz hemen bir nöroloji doktoruna müracaat ediniz. Çünkü erken tanı konulduğunda tedaviden yararlanma şansınız artacaktır.

  1. Bellek Kayıbı:

  Erken dönemlerde unutkanlık dikkati çeker; özellikle yakın geçmişteki olayları insanların yüzleri tanıyamama isimlerini hatırlayamama telefon numaralarını tarihi nutma başlar. Aynı soruları tekrar tekrar sorarlar.

  2. Günlük Yaşam Aktivitelerini Yapmada Zorluklar Başlar:
  Hastanın sosyal yaşantısında ve iş hayatında problemler yaşamaya başlar ve performansı oldukça düşer düşer. Yeni öğrendiği bilgileri saklayamaz. Bu dönemlerde uzak bellek korunur asıl sorun yakın bellektedir. Örneğin; bazı telaşlı insanlar yemeği fırında unutabilirler ve yemek yanınca hemen hatırlarlar. Oysa Alzheimer’lı hastalar yemeği fırında unutmakla kalmazlar ne hazırladıklarını da unuturlar. Artık kendi elbiselerini seçmekte de güçlük çekerler.

  3. Kelime Bulmakta Güçlük Çekerler:
  Kelimeleri unuttuğundan cümle kurmakta zorlanır konuşmanın akıcılığı bozulur anlama daha iyidir. Bazen doğru kelime yerine uygun olmayan kelimeleri kullanırlar. Bununla da kalmayıp konuşurken kullandığı cümlenin başını hatırlayamadığından yanlış ve anlamsız cümleler de kurarlar.

  4. Zaman ve Mekanı Karıştırmaya Başlar:
  Bellek problemleri daha da artar.Çeşitli paranoid hezeyanlar ve hallüsinasyonlar ortaya çıkar. Bu dönemde artık hasta bakıma ve gözetilmeye muhtaçtır banyo ve giyinme gibi aktiviteleri yardımsız yapamaz. Hasta evden uzaklaştığında evini bulamaz. Objeleri isimlendiremez zaman zaman inkontinanslar olur.

  5. Anlama ve Karara Varmada Güçlükler olur:
  Artık evin içinde odaları karıştırır anlama da belirgin olarak bozulmuştur uyku-uyanıklık dönemleri değişmiştir. Bazen emosyonel parlamalar şüphecilik inatcılık ve anlamsız hiperaktivite olur. Hastada geçmişte yaşama durumu olur. Olayları doğru olarak yargılıyamaz ve karara varamaz.

  6. Aileye Bağlı Duruma Gelir:
  Ağır konuşma ve anlama bozukluğu olur ufak adımlı ve dengesiz yürüme olur kendini besleyemez ve hızla kilo kaybeder. İlkel refleksler ortaya çıkar(Emme ve yakalama refleksi gibi). Daha sonra motor fonksiyonlarını kaybederek yatağa bağımlı hale gelir. İdrar ve gaita kontrolü tamamen kaybolur.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bu hastalık belli başlı üç evreden oluşur ve her evre arasında uzun seneler olabilir. Ayrıca bazı hastalar bu evrelere tabi kalmadan değişik seyredebilir

  EVRE-I: Genellikle hafif belirtilerin olduğu evredir.
  Bellek Kayıbı(Genellikle yakın bellekle ilgili)
  Günün tarihini hatırlamada güçlük
  Daha önce bildiği mekanları tanıma güçlüğü(Örnek: Hasta kendi evinde olmasına rağmen nerede bulunduğunu karıştırabilir)
  Karar vermede güçlük
  Kelimeleri bulma güçlüğü

  EVRE-II: Günlük Yaşam Aktivitelerinin sürmesini engelleyen belirtiler.
  Belirgin bellek problemleri(Örnek: aile elemanlarının isimlerini unutma)
  Kendine bakım işlevlerinin bozulması(Örnek: yıkanma giyinme gibi işlevlerde yardım gerekir)
  Çevrede kaybolma(yalnız başına sokağa çıktığında kaybolur)
  Konuşma bozukluğu artar
  Hallüsinasyonlar olur(Yani olmayan cisimleri varmış gibi algılar)

  EVRE-III: Hasta tamamen bağımlı hale gelir. Yani zihinsel bozukluklar belirgin fiziksel bozukluklarla beraberdir.
  Yardıma rağmen beslenmede sorunlar olur
  Arkadaşlarını ve aile fertlerini tanımada büyük güçlükler olur.
  Yürüme güçlüğü(Hemen hemen yatağa bağımlı hal alır)
  İdrar ve/veya gaita kaçırma
  Belirgin davranış ptoblemleri olur.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yukarıda anlatılan belirtiler sizde veya yakınlarınızda var ise doktorunuza gittiğinizde öncelikli olarak muayeneniz yapılacak bazı laboratuvar tetkikleri istenecek( Kan tetkikleri Bilgisayarlı Beyin tomografisi gibi) ve testler uygulanacaktır.Bunların sonucuna göre hastalığınızın tanısı konulacaktır. Tanı konulduktan sonra en az 6 ayda bir doktorunuzla görüşmeniz gerekmektedir.

  İlerleyici Demansla Gelen Yaşlı Hastada Tanısal Yaklaşım
  1. Her Hastada Yapılması Gereken İncelemeler
  Ailedeki demans öyküsünü de içeren nörolojik öykü

  İlaç Öyküsü
  Mental muayeneyi de içeren nörolojik muayene

  Kan Testleri:Tam kan sayımı sedimentasyon hızı biyokimya profili tiroid fonksiyon testleri vitamin B12 folik asit sifiliz(frengi) testi ilaç kullanıyorsa kan ilaç seviyeleri.

  Bilgisayarlı Beyin Tomografisi ya da beyin Manyetik Rezonans İncelemesi

  2. Hastadan alınan bilgiler ve Muayene Sonucunda Gerekli Görülen Hastalarda Yapılması Gereken Tetkikler
  Nöropsikolojik testler
  Psikiyatrik değerlendirilme
  Elektroensefalografi(Beyin elektrosu)
  AIDS testi
  Beyin Omurilik Sıvısının İncelenmesi
  Santral SinirSistemi fonksiyonunu azaltan maddelerin ve metal iyonlarını içeren toksikolojik araştırma.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bu hastalığın kesin nedeni henüz bilinmediğinden hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yoktur. Ancak erken tanı ile hastalığın belirtileri azaltılır ve ilerlemesi durdurulabilir ya da yavaşlatılabilir. Böylece hastaların yaşam kalitesi en yüksek seviyede tutulmaya çalışılır.

  TEDAVİ HANGİ İLAÇLARLA VE YÖNTEMLERLE UYGULANIR?
  Bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların sayısı birden fazladır. İlaç seçimi mutlaka bir uzmanın önerisiyle olmalıdır. Tıbbi denetim altında verilmediklerinde hastalığın düzelmesi birtarafa belirtilerin daha da ağırlaşmasına neden olunabilir.

  1. Demansda Non-farmakolojik(ilaçsız) yaklaşım: Yani hiçbir ilaç vermeden yakınlarının eğitimi ile hastaya yardımcı olunur. O halde demanslı hastaya nasıl davranalım?

  Dostça davranın
  Esprili olun
  Yaklaşımınız kişiye özel olsun
  Karmaşık kavramlardan sözetmeyin
  Yavaş konuşun
  Hastaya fiziki olarak yakın olun
  Hastayı ve aileyi önemsemiyor görünmeyin
  Güven ve duygusal yakınlık sağlayacak bir ortam oluşturun.
  Hastaya dokunun

  Tanıyı Açıklama
  Hastalar bozukluklarının tamamen farkında olabilecekleri gibi tamamen ya da kısmen inkar da edebilirler. İnkar ya da farkında olmama durumu birçok hastada görülür ve bu durum demansın ağırlığı ile orantılı değildir. “İnkar” olan hastalar hastalıkları ile ilgilenmedikleri için tanı konusunda bilgilendirmenin pek yararı olmaz. Öte yandan bilgi almak isteyen hastalara da tanı ve prognoz konusunda yalan söylemek insancıl değildir.

  Teorik olarak hastalık konusunda bilgilendirilmiş olmanın doğurduğu stres ve depresyona eşlik eden olumsuz nöro-endokrin etkiler hastalığın alevlenmesine yol açacağı söylenebilir. Anca aile ve doktoru tarafından aldatıldığını düşünmek de en az o kadar stres ve depresyon nedenidir. Yapılan çalışmalarda hastaların tanıyı bilmeleri uzun süreli bir depresyon yol açmamaktadır. Bunun nedeni şunlardır;

  Tanı konusundaki kötü haberleri tanıyı bilmeden önceki belirsiz duruma tercih edilebilir.
  Hasta Alzheimer tanısını tanıyı bilmeden önce kendinde var olduğunu düşündüğü hastalıklara tercih edebilir.

  Azalmış mental kapasite hastanın tanıya ilişkin kendine söylenenleri hatırlamasına yetmeyebilir.

  Danışma ve Tedavi
  Majör antipsikotik ilaçların ciddi bilişsel ve motor yan etkileri nedeniyle hastadaki ajitasyon hallüsinasyon ve delüzyon gibi semptomlar mümkün olduğunca ilaç kullanmadan ele alınmalıdır. Uykusuzluk da Alzheimer’da sık görülen yakınmadır. Yatma saatlerinin düzenli olması gece ışıkları açık bırakma gündüz uykularına izin vermeme gibi önlemler yardımcı olur. İdrar kaçırma nörolojik nedenli olmayabilir(İdrar yolları enfeksiyon banyoyu bulamama giyisilerini çıkaramama hareket güçlüğü tuvalet ve tuvalet olmayan objeleri birbirinden ayırt edememe gibi nedenleri olabilir). Bunların birkısmı uygun yaklaşımlarla giderilebilir(banyoya ulaşımı kolaylaştırma kapısını açık bırakma ışıkları açık bırakma kolay çıkarılabilir giyisiler giydirilerek hastanın aradığı eşyanın yanına bildiği başka bir eşyayı işaret olarak bırakma gibi)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş