Örüntü Tanıma

Örüntü tanıma yapay zekanın alt dalı olan
Zeka (ing. intelegence) öğrenme sürecinde anlama kavrama ilişkilendirme bütünleştirme yorumlama değerlendirme ve yordama gibi etkinliklere yön veren bilişsel yeterliliklerin ve duyuşsal özelliklerin anlatımıdır. Buna göre zeka bireyin yaşamında her tür seçme sınıflama yönelme üretme ve yaratma eylemlerini etkileyen ve kapsayan kompleks bir kavramdır.

makina öğrenmesinin bir koludur. Örüntü tanımada amaç makinanın gördüğü örüntülerin özniteliklerini kullanarak daha önceden eğitildiği ya da öğrendiği şekilde bu örüntüleri sınıflandırmasını sağlamaktır.

Uygulama Alanları

Optik karakter tanıma
Konuşma ve Konuşmacı tanıma
Parmakizi Tanıma
DNA Kimliklendirme
Otomatik Savunma Sistemleri
Fabrika Üretim Hata Denetim Sistemleri