Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Hafıza Geliştirme

  Hafıza Geliştirme

  Beynin Potansiyeli


  Uzmanlar normal insanların mevcut beyin kapasitelerinin çok azını bazı uzmanlar ancak %1 kadarını kullanabildiğini söylemektedirler. Bu durumda beynimizi kullanılmayan yaklaşık % 99 kapasitesiyle beraber uyuyan bir deve benzetmek yanlış olmasa gerek. Demek geride kullanılmayı bekleyen muazzam bir kapasite var.

  Peki beyin potansiyelinin neden bu kadar azı kullanılmaktadır?

  Bunun temel sebeplerinin başında beynin nasıl çalıştığının yakın zamanlara kadar bilinememesi geliyor. Yani zihinsel yeteneğimizle ilgili sorunlar beynin kapasite eksikliğinden değil onu nasıl kullanacağımızı bilmeyişimizden kaynaklanıyor.

  İşte hafıza eğitiminin amacı bu âtıl potansiyeli harekete geçirmek ve geliştirmek için yardımcı olmaktır.

  Büyük âlim İbni Sina çocukluk yıllarında matematik dersinde başarısız olur ve medreseden kaçar. Gide gide bir kuyunun başına varır. Kuyudan kovayla su çekmek için eğildiğinde kuyunun ağzını çevreleyen taşlar üzerindeki ip izlerini görür. İp gide gele o sert taşlar üzerinde izler bırakmıştır. Bu küçük İbni Sina'yı derin düşüncelere götürür ve:

  "Bu yumuşacık ip gide gele gide gele bu sert taş üzerinde bu izleri yaparsa ben de azimle çalışırsam matematiği başarırım." der ve o kuyunun başından tekrar derslerinin başına döner. Böylece bildiğimiz İbni Sina ortaya çıkar.

  Çalışmak özellikle sistemli çalışmak zekâyı hafızayı açtığı gibi tembellik de köreltir.

  Tarihte "inanılmaz" denilebilecek hafızalar var. Bunlardan birisi olan Dominic O'Brien hafıza sistemlerini öğrendiğinde para kazanmak için bir yol arar ve maalesef bu bilgi ve beceriyi çok kötü bir yolda kullanır. Her akşam bir kumarhaneye giderek 21 diye bilinen Black Jack adlı oyunu oynamaya başlar.

  Bu oyunda kâğıt takip etmek son derece önemli olduğundan bütün kâğıtları hafızasına alan ve hangi kâğıdın kullanıldığını bilen Dominic O'Brien her akşam büyük paralar kazanmaya başlar. Ancak onun bu yeteneğini keşfeden kumarhane sahipleri onun kumarhanelerine girmesini yasaklarlar. Dominic O'Brien için tek bir seçenek kalır: Hafıza eğitimi vermek ve müthiş hafıza gösterileri yapmak. O da bunu yapar ve bu sayede çok zengin olur.

  Melik Safi Duyar ise hafıza konusunda ülkemizden yetişen bir dünya şampiyonudur. Kendisi sadece bir dünya şampiyonu olmakla kalmamış bu sistemin ülkemizde yayılmasına önderlik etmiştir.

  Ayrıca Tony Buzan'ın "Dehânın El Kitabı" adlı eserinde kısaca belirttiği gibi büyük bir hadis âlimi olan İmam Buharı 300.000 hadisi haber zinciri ile beraber ezberlemiştir ki bu yaklaşık 21 milyon kelime eder.

  Bir arkadaşı Buhari'yi şöyle anlatıyor: "Buhari işittiklerini küçük yaşına rağmen yazmıyor ezberliyordu. Basra'da bizimle beraber hadis âlimlerini dolaşırdı; biz yazardık fakat o yazmazdı. Biz de ona yazmamasının sebebini sorar dururduk. Aradan onaltı gün geçmişti ki bize 'Artık bana sataşmakta çok oldunuz. Yazdıklarınızı getirip gösterin bakalım.' dedi. Getirdik. Hepsini ezberden okuyuverdi."

  Buhari'nin bir hadisi ezberlemesi için bir defa işitmesi veya okuması yetiyordu.

  Bu şahsiyetten çok çarpıcı bir örnek daha verelim: Buhari'nin Bağdat'a bir gidişinde oradaki bir kısım hadis âlimleri ve hukukçular onu sınava çekip bilgisini ve hafıza gücünü ölçmek isterler.

  Bu maksatla 100 hadis seçerler ve bu hadislerin metinleriyle haber zincirlerini birbirine karıştırırlar. Sonra bu hadisleri on kişiye onar onar dağıtırlar. Buhari'nin bulunduğu bir topluluk içinde bu on kişiden her biri elindeki on hadis ve haber zincirini sırasıyla tek tek İmam Buhari'ye sorar. O da hepsine verilen bilgiler yanlış olduğu için "Böyle bir hadis bilmiyorum" diye cevap verir. Bu durumda insanların özellikle onu müşkil duruma düşürmek isteyenlerin hâllerini tahmin edersiniz. Böylece 100 soru da biter.

  Bundan sonra Buhari ilk şahsa döner ve "Senin birinci hadisin şöyle haber zinciri de şöyle" diyerek onu düzeltir. Sonra ikinci hadise geçer onu da aynı şekilde düzeltir. Böylece 100 hadisi de metni ve haber zincirleriyle beraber düzelterek hiçbir kişiyi ve sırayı şaşırmadan hepsini de tam ve doğru olarak söyler.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Beynimiz Nasıl Çalışır

  20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren beyinle ilgili bilgiler hızla artmaya başladı. Özellikle son yıllardaki çalışmalar neticesinde beynin çok karmaşık ve sanıldığından çok daha yetenekli olduğu anlaşıldı.

  Önceleri zekânın beynin büyüklük ya da küçüklüğüyle orantılı olduğu sanılıyordu. Fakat bunun da doğru olmadığı beynin kıvrımlarının gösterdiği artışın zekânın asıl kaynağı olduğu anlaşıldı. Her hücrenin diğer hücrelerle yapmış olduğu birleşmeler arttıkça bu kıvrımlar da fazlalaşıyordu.

  Çarpıcı bir benzetmeyle insanı bir bilgisayara benzetirsek beş duyumuz klavyeyi bilinçaltımız ise hard diski temsil etmektedir.

  Davranışlarımız ise hard diskten ve klavyeden gelen bilgilerin görüntülendiği monitöre benzetilebilir.

  Sonuç olarak davranışlarımız iç programlarınızın hayata yansımalarıdır.

  Önce 60'lara doğru Roger Sperry'nin sonra da Robert Ornstein'in incelemeleri sonucu beyinle ilgili ilginç şeyler ortaya çıktı.

  Beyin iki loba ayrılmıştı ve ikisinin de farklı fonksiyonları vardı:

  SAĞ BEYİN: Vücudun sol yanını kontrol eder.
  SOL BEYİN: Vücudun sağ yanını kontrol eder.

  SOL LOB: Sözcükler Mantık Sayılar Ardışıklık Matematik Analiz Listeleme Konuşma Yazma

  SAĞ LOB: Ritim Müzik Bütünü görme Hayâl gücü Hayâl kurma Sentez Renkler ve şekiller Üç boyutlu düşünme Görüntüler

  Biraz daha açarsak

  MANTIKSAL SOL BEYİN:

  * Kelimelerle sayılarla düşünür. Yani sol beynin anahtarı kelimeler ve sayılardır.
  * Yazma işini kelimelerle yapar.

  * Zor ve karmaşık işlerde verileri adım adım uygulayarak ve zorlukla ilerleyebilir.
  * Herşeyi bir anda algılayamaz.
  * Ayrıntılarla ilgilenir. Örneğin gül bahçesindeki tek bir güle odaklanır.

  DUYGUSAL SAĞ BEYİN:

  * Görüntülerle düşünür. Anahtarı görüntülerdir.
  * Dili en hoş ve çarpıcı şekilde duygusal ayrıntı ve sembollerle kullanabilir.
  * Zor ve karmaşık bağlantıları kavrayıp çözebilir.
  * Birçok farklı şeyi bir anda algılayabilir.
  * Adım adım ilerler. Aynı anda çok şey düşünür.

  BÜTÜNÜ GÖRMEK

  Sağ beynin en önemli fonksiyonu bütünü görmektir. Bütünü görmenin safhalarını tek tek incelediğimizde ortaya şöyle bir tablo çıkar:

  * Bütünü görerek iyi bir izlenim edinin.
  * Bütünü zihne kolay giren parçalara bölün.
  * Her parçanın bir bütün oluşturmasına dikkat edin.
  * Tek tek parçaları birbirleriyle ilişkiler kurarak birleştirin

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Beynin İki Yarısı

  Bir bütün olan beynin yansını yoğun olarak kullanıp diğer yarısını ihmal eden insanların performanslarında yetersizlikler kusurlar görülür. Fakat diğer yarının da geliştirilmesi son derece ilginç harika sonuçları beraberinde getirir. İki lobun birlikte çalışmasıyla 1+1=2 şeklinde aritmetik bir artış olmaz; verim kat be kat artar.

  Bir örnek verecek olursak; futbol dünyasında sağ ayağını ya da sol ayağını çok iyi kullanan futbolcular var. Örneğin her iki ayağını da son derece iyi kullanan Hagi'nin futbol dünyasındaki yeri çok farklı değil mi?

  Çocuklar beynin iki yansını beraber kullandıkları halde onlara hayâl gücü ve hafıza gibi sağ beyin fonksiyonlarıyla ilgili eğitimden çok mantık ve ezbere dayanan eğitim verilmesi sonucunda bu yetenekleri büyük ölçüde yok olmaktadır.

  SAĞ BEYNİN ÖNEMİ

  Klâsik eğitim sisteminde daha çok sol lob ağırlıklı akademik bilgilere prim verilmekte sağ lobun faaliyetleri ise maalesef ihmal edilmektedir.

  Beynin farklı fonksiyonlara sahip iki lobu olduğu keşfedilen günümüzde eğitim sistemi hâlâ sadece beynin mantık matematik analiz konuşma yazma listeleme gibi fonksiyonları olan sol lobunu kullanmaya devam etmektedir.

  Oysa gelişen bilimin ışığında mantık ağırlıklı sol lobla beraber hayâl gücü renk şekil ritim bütünü görme gibi fonksiyonları olan sezgisel üretken sağ lob da kullanılsa insanların üretkenlik potansiyellerinin kat kat artacağı aşikârdır.

  Zaten tarihte büyük sıçramalar yapan insanlar da bilerek ya da bilmeyerek beynin her iki lobunu da birlikte kullanan insanlardır.

  Mantığın âdeta tek başına gittiği yerle sezgi hayâl ve renklerle el ele gittiği yer bir olur mu?

  Sağ lobun da devreye sokulması insana aynı zamanda duyusal keskinlik kazandırmakta hedefini sürekli ve herşeyiyle canlı tutan o insana müthiş bir motivasyon kazandırmaktadır.

  Bilgisayarların bile matematik ve mantık işlemlerini yapabildiği günümüzde bunlardan daha önemli bir özellik çıkıyor karşımıza: Üretken düşünce üretken zekâ.

  Hayâl gücü yeni fikirler oluşturma orijinalite gibi değerler insan zihninin üretkenliğini ortaya koyar. Bilgi dünyasına uçtuğumuz günümüzde asıl fark işte bu noktadadır. Yâni geleceğin başarılı insanları üretken zekâya hayâl gücüne esnekliğe ve güçlü vizyona sahip insanlar olacaktır.

  Eğitim sistemi ise bu hedefe ulaştırmak bir yana insanları yalnızca sol lobun fonksiyonları içine âdeta hapsetmektedir.

  İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin resimleri incelendiğinde her birinde orijinalite ve üretkenliğin izleri açıkça görülmektedir. Aynı öğrenciler dördüncü sınıfa geldiklerinde ise tek düzeliğin ve kendini birilerine beğendirme arzularının yoğunlaştığı elma şekerine benzer tek tip ağaçlar tek tip evler aynı tür insan resimlerinin ortaya çıktığı görülmektedir.

  Okul öncesi çocuklar daha çok renkler ve görüntülerle düşünmek gibi dış etkilere daha açık ve çok farklı fantezilere sahiptir. Fakat okulda bu özellikler bastırılınca sol beyin sağ beynin de bazı fonksiyonlarını yüklenmek zorunda kalıyor ve aşırı derecede zorlanıyor. Bu arada zayıf kalan sağ beyin hırçınlaşınca çocuklarda birtakım ruhsal dengesizlikler de görülebiliyor.

  Aynı zamanda bu tek yönlü yâni yanlış ve aşırı bilgi yüklenmesi sonucunda beyinler köreliyor çocuklarda üretkenlik merak ve öğrenme istekleri yok oluyor.

  Bu çocuklar büyüdüklerinde özellikle sağ beynin gerekli olduğu durumlarda dâima başarısız oluyorlar.

  DENGELİ KULLANIMININ SONUÇLARI

  Prof. Orstein iki beyin işbirliği içinde çalıştığı zaman genel yetenek ve etkide çok büyük artış olduğunu ortaya koydu. Çünkü beynimiz standard matematikten farklı bir şekilde çalışıyor; sağ ve sol beyin birlikte çalıştığı zaman iki kat değil beş-on kat daha etkili sonuçlar ortaya çıkıyordu.

  Buraya kadar söylediklerimizin ışığında artık şunları rahatlıkla söyleyebiliriz: Belirli konularda gerçek anlamda uzmanlaşmak ancak bu iki beynin işbirliği ile mümkün olabilir.

  Tarihteki bütün dehâlar büyük buluş yapanlar üstün kişiler hep beyninin iki yarısını da mükemmel bir işbirliği içinde kullanan kimselerdir.

  Örneğin Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak için gerekli bütün planları hazırlıkları yaptı uygulamaya geçti. Bunlar için daha çok beyninin mantık ağırlıklı sol lobunu kullandı. Fakat Bizanslılar'ın Halic'e zincir gerip Osmanlı gemilerinin önünü kesmeleri üzerine hemen sezgi ağırlıklı sağ lob evreye girdi ve tarihte ilk defa gemiler karada yürütülerek bir gecede Kasımpaşa'dan Halic'e indirildi. Sonuç malum.

  Evet dünyamızdaki karmaşa ve problemleri çözmek için beynimizin iki yarısını birlikte kullanmamız gerekiyor.

  Özellikle karmaşık sorunların çözümünde geniş ve uzun vadeli olabilecek kararlarda sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için beynin her iki yanının işbirliği içinde çalışması şarttır.

  Öğrenilen bilgilerin geçici bir ezber olarak kalmayıp kalıcı hafızada dosyalanması ve ömür boyu kullanılabilmesi her iki beynin de öğrenme işine aktif olarak katılmasıyla mümkündür.

  Beynimizdeki zincirleri kırıp beynimizi tutsaklıktan kurtarıp orada uyuyan dâhiyi uyandırmak için yapmamız gereken en önemli şeylerden biri ciddi bir hafıza eğitimiyle fotoğrafik bir belleğe sahip olmaktır.

  Temel hafıza tekniklerini öğrenip kullandığınızda

  * Sadece hafızanız güçlenmekle kalmayacak üretkenliğiniz de müthiş bir şekilde artacaktır.

  * Bilgiyi öğrenme hızınız artacak zihinsel fonksiyonlarınız güçlenecektir.

  * Sağ ve sol beyinleriniz arasından müthiş ve dinamik bir potansiyel ortaya çıkacaktır.

  * Elbette ki bütün bunlar iş ve sosyal yaşantınızdaki problemlerin çözümüne büyük katkılar sağlayacaktır.

  Beynin etkin kullanımında aşağıda Abdullah'ın anlatacağı anekdot sanırım ilginç bir örnek oluşturacaktır.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yaşlılıkta Hafıza

  Yaş ilerledikçe hafızanın zayıfladığı hakkında genel bir kanaat vardır. Bu kanaat bazı yönleriyle yanlıştır. Çocuklar hafızayla ilgili ilkelere farkında bile olmadan daha çok uyarlar. Bunun için de hafızaları daha kuvvetli gibi gözükür.

  Büyüklerde değişik sebeplerle bazı konulara aşırı yoğunlaşma ve dalgınlıktan doğan dikkat dağılmaları ya da yaşlılığın getirdiği bazı rahatsızlıklar sebebiyle ortaya çıkan hafıza zafiyetleri olabilir.

  Dünyada en çok tahakkuk eden kehanet insanların kendileri hakkındaki olumlu veya olumsuz kehanetleridir. "Ben yapamam" diyen insan yapamaz. Bu kehanet kesinlikle tahakkuk eder. Bu durum yaşlılarda çok görülür. "Hafızam artık eskisi gibi değil. Çok çabuk unutuyorum." türünden yakınmaları çok duyarız.

  Unuttukları bazı şeyleri büyütüp kendisini böyle olumsuz motive eden unutmaya şartlandıran insanların unutmaları elbette kaçınılmazdır.

  Bu olumsuz motivasyon çocuklarda görülmez. Çocuklar okulda defterini kalemini oyun yerinde hırkasını unutur ama hiçbir çocuk "Ben çok unutkan olmaya başladım." demez.

  Çocuklar hafızayla ilgili ilkelere farkında bile olmadan büyüklerden daha çok uyarlar. Bunun için de hafızaları daha kuvvetli gibi gözükür.

  Fakat yaşlandığı halde hafızası hâlâ güçlü insanlar da görmüşüzdür. Örneğin yılların siyasetçisi Süleyman Demirel. Demirel seçim gezileri için gittiği yerlerde birkaç sene önce görüştüğü insanlara ismiyle hitap edebiliyor "Mehmed Ağa nasılsın? Hastalığın ne durumda? Hasan Efendi
  senin çocuğun filan meselesi ne oldu?" diyerek onları şaşırtıyor ilgilerini çekiyor böylece güçlü hafızasından siyasette büyük ölçüde yararlanıyordu.

  Peki yaşlı fakat hafızası güçlü insanların hafızaları neden hâlâ eski güçlerini korumaktadır?

  Bunun cevabı hafızası güçlü yaşlıların çoğu zaman farkında olmayarak bazan da farkında olarak kendilerine göre birtakım temel prensipler elde edip uygulamalarıdır.

  Tabii yaratılıştan gelen hafıza kuvveti de ayrıdır. Yaşlılıkla gelen yıpranma ve hastalıklar sebebiyle ortaya çıkan hafıza zayıflıkları ise konumuz dışıdır.

  Bu durumda hafızanın güçlenmesi ve gücünün korunması için önce metodunu öğrenmek gerekiyor. Kötü hafıza diye bir şey yoktur eğitilmemiş hafıza vardır;

  Eğer insanlar hafızanın iyi kullanılmasındaki temel metodları iyi kavrar ve kullanırlarsa olaylar kişiler ve eşyalar arasındaki bağlantıları daha iyi kurabileceklerinden daha güçlü bir hafızaya sahip olabilirler.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Olumlu Düşünce

  Beyin alt beyin üst beyin sinir sistemi diye üç kısımdan oluşur. İnsan beyninin diğer canlılardan farkı üst beynin gelişmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

  Alt beyin daha çok otomatik fonksiyonları denetler. Kalbimizin atması kan basıncı hormonlar alt beyin tarafından idare edilir.

  Üst beyin ise daha çok entellektüel işlevlidir. Bilgiler burada kaydolunur değerlendirme burada yapılır davranışlar buradan idare edilir.

  Peki üst beyin alt beyni kontrol edebilir mi? Yapılan araştırmalar bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Biz mutlu olmayı düşününce mutlu oluyor hastalığı kafamıza takınca da hasta oluyoruz. Yani düşünce tarzımız; hem yaşantımızı hem de bedenimizi etkilemektedir.

  O zaman şu ortaya çıkar: Beynimizin bizim için en önemli tekniği olumlu düşünmenin ileri şekillerini uygulamasıdır.

  Olumsuz zihni kurgu yani olumsuz düşünce ise beynimizi kendimize karşı olumsuz çalışmaya programlayacaktır.

  Örneğin bir futbolcu üç kez kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen topu dışarıya atmıştır. Bir dahaki maçta aynı hatayı yapmak istememektedir. Bunun için beynini şöyle programlamıştır: "Topu dışarı atmayacağım. Topu dışarı atmayacağım." Bunu kendi kendine defalarca söylemiş ve maça çıkmıştır. Sonuç: Topu yine dışarı atmıştır.

  Burada futbolcunun yaptığı hata topu kaleye atmaya değil dışarı atmamaya şartlanmasıdır. Bu durumda beyin kalenin içine değil dışına kilitlenmiştir. Bu olumsuz uyarıcı da başarıya değil başarısızlık korkusu yüzünden başarısızlığa götürmüştür.

  Olumlu düşüncede temel nokta beyni olumlunun üzerine programlamaktır. Yâni başarısız olmamayı değil sadece başarmayı düşünmelisiniz.

  Bunu hafıza noktasında düşünürsek unutmayı değil hatırlamayı seçmeli ona kilitlenmelisiniz.

  Evet başarının en önemli anahtarlarından birisi beynin olumlu düşünceye programlanmasıdır. Bu ise gerçek bir özeni gerektirmekle beraber aslında zevkli bir uğraştır.

  OLUMLU DÜŞÜNMENİN GETİRİLERİ


  Amerika'da bir okulda ilginç bir deney yapılır. Özel bir sınıf oluşturulur ve bir grup öğretmen bu sınıfa verilir.

  Öğretmenlere bu sınıftaki öğrencilerin çok seçme öğrenciler olduğu söylenir. Öğrencilere de aynı şekilde öğretmenlerinin çok seçme öğretmenler oldukları belirtilir.

  Yıl sonunda sınıfın başarısı hârikadır. Okul müdürü o öğretmenlerle bir toplantı yapar ve sınıfın gerçekte kura ile gelişigüzel bir şekilde oluşturulduğunu açıklar. Bunun üzerine öğretmenler "Bu durumda demek ki biz süper öğretmenleriz." derler. Müdür cevap verir: - Hayır sizler de kura ile seçildiniz.

  İnsanların ortaya çıkaracakları eserler genellikle yakın çevresindeki insanların kendilerinden bekledikleriyle doğru orantılıdır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş