Paranoid Tip Şizofreni

Paranoid Tip Şizofreni şu tipte algı ve düşünce bozuklukları ön plandadır.
Aşağıdaki özellikler şizofreninin gidişini olumsuz biçimde etkiler.
- Duygu ve düşünce bakımından iyi gelişmemiş olgunlaşmamış kişilik yapısı.
- Aile içi iletişim ilişkilerin bozuk olması.
- Kalıtımsal yüklülük.
- Aşırı içedönük mizaç.
- Sinsi ve yavaş başlangıç.
- Hastaneye yatma sürelerinin uzun olması.

Bleuler’e göre şizofren hastaların ¼’ü iyileşir. ¼’de hafif bir iz kalır. ¼’de
kişilikte çekme ve yıkılmaları. ¼’de de bunama ortaya çıkar.
Şizofreni tedavisinde biyolojik ruhsal toplumsal tedavi yolları yöntemleri kullanılır. Şizofreni tedavisi yıllarca sürebilir. Bu nedenle aile hasta ve hekim sabırlı ve umutlu olmalıdır.
Biyolojik tedavinin temelini nöroleptik tipinde psikotrop ilaçlar oluşturur. Bu tip ilaçlar şizofreni tedavisinde yeni bir çağ başlatmıştır.

Gerektiğinde elektroşok tedavisi de uygulanmaktadır.
Ruhsal tedavide açıklayacı destekleyici yapıcı yol gösterici içgörü kazandırıcı tedavi yöntemleri kullanılır.
Toplumsal tedavinin amacı hastanın yeniden topluma uyumunu sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için hastanın becerilerini yeti ve