Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Psikoloji Defteri

  Psikoloji Defteri
  Ego Psikolojisi


  Başlıca temsilcileri arasında Loevenstein Kris Erikson Rapaport ve Heinz Hartman'ın bulunduğu Ego psikolojisi (Ego Psychology) Amerikan Freudizmi'nin (özellikle New York Ekolü'nün) en güçlü akımlarından biridir.

  Roudinesco ve Plon'un (1997) analizine göre Ego psikoloji ve Amerikan psikanalitik akımları insanın bir topluma topluluğa cinsel bir kimliğe bir farklılığa bir renge bir etniye entegrasyonunun mümkün olduğu fikrinde birleşirler. Ego psikolojisi 20. yy.ın ikinci yarısında zengin Amerikan burjuvazisinin her dakikası hesaplanan ve sonu gelmeyen sosyal prestij ve parasal kazanç peşindeki doktorlar tarafından uygulanan tedavi seanslarının doktrini olmuştur. Bu nedenle de eleştirilmiştir.

  Genel olarak bakıldığında Amerikan Freudçülüğü İd Bilinç-dışı ve Özne yerine Ego (Ben) Şelf veya Bireye önem verir Avrupa'dan farklı olarak koruyucu sosyal tıp ve zihinsel hijyene dayalı pragmatik bir etiği temel alır; bunun sonucu olarak klasik Viyana anlayışından tamamen farklı tıbbileşmiş ve psikiyatriye dönüşmüş bir psikanaliz gelişmiştir (bunda Maccarthyzm de etkili olmuştur).

  Bu akımlar Avrupa'nın 'kökensel' psikanalitik akımları Kleinizm Lacanizm hatta sol Freudizmden (Otto Fenichel) farklı bir zeminde ilerler mutluluk ve sağlık kültü etrafında dönerler; Amerikan psikanalistleri bir tür uyum teknisyenlerine dönüşürler. Tüm bunlar psikanalizin imajını bozar gözden düşürür ve onun yerine; çeşitli New Age terapileri mutluluk hapları şamanistik kürler telepati spiritizm falcılık medyumluk gibi etkinlikler gelişir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bireysel Psikoloji

  Kişi sürekli olarak kendini ispat etme çabasındadır. Kendi bedeninden görüntüsünden hoşnut değildir. Bunu değiştirebilmek için sürekli kısır döngü tarzında bir çaba içindedir. Övgü ve eleştiriyi almak için aşırı çaba gösterir. Eleştiri onu kamçılayan bir güçtür. Övgü ise beğenmediği kendisini beğenmek için çok fazla gereksinim duyduğu fakat inanmadığı bir şeydir. İnsanları kullanmak gereksinimindedir. Böylece üstün olduğunu kendine kanıtlamış olur. Beklentilerinde gerçekçi değildir. Yeteneklerini abartır. İnsan ilişkilerinde iki yol benimseyebilir. Ezicidir ya da kaçıngandır. İnsanlardan uzak durur. Bu kişiler yükseldikleri için insanları ezici tarzda liderlik yaparlar. Örnek Hitler gibi.

  Aşağılık duygusu organik zihinsel sosyal veya eski yaşantıların sonucu olarak güçlü olmak isteğinin sonucudur.

  Adler bu çeşitli kompensatuar aktivitileri telafi edici kompensatuar aktivitelere erkeksi protesta demiştir. Bunlar başarı prestij ve yükselme isteği şeklinde ortaya çıkar. Güçlü olma gereksinimi organik eksikliğin değil aşağılık duygusu yetersizlik hissinin (organik cinsel ekonomik sosyal) sonucudur. Adler kendi çalışmalarına bireysel psikoloji adını vermiştir. Bunun nedeni her bireyin kendine ait amaçları ve bunları başarma çabaları ile tek yegane olduğuna inanmasıdır. Bu amaç ve çabalar bireyi diğer kişilerden farklı kılan şeydir. Yani onun kişiliğidir. Adler güç ve prestij elde etme güdülerini nevrozların kültürel belirleyicilerine vurgu yapmış ve tedavi için yeniden eğitici tedaviyi önermiştir.

  Cinsiyet Adler’e göre sadece güçlülük üstünlük savaşında bir vasıta rolünü oynar. Cinsellik egemenlik arzusunun gerçekleşmesine yardım eden bir güçtür. Cinsiyet ile ilgili haz egemenlik duygusunun eseridir. Adler’e göre insan toplumsal bir varlıktır. Diğer insanlarla ilişki kurma ihtiyacındadır ve kendisinden çok topluma yönelik bir yaşam biçimi geliştirmiştir.

  Adler topluma yönelmenin doğuştan varolduğunu ve toplumun insanı ilişki biçimi bakımından belirlemede etkili olduğunu savunmuştur. Adler’in en büyük katkısı davranışın toplumsal belirleyicilerine önem vermesidir. Yaratıcılık benlik kavramını ortaya atmıştır. Freud’un ego kavramına karşı Adler benliği yorumlama yeteneğine sahip organizmaya anlamlı bir hayat sağlamaya çalışan özel bir dizgi olarak tanımlamıştır. Benlik kişinin yaşamına doyumunu sağlayacak yaşantıları arar. Bunları bulmazsa yaratmaya çalışır. Benlik kişisel olayları organizmaya yorumlayarak aktarır. Organizmanın gereksinimlerini karşılayacak olanakları yaratır ve kendine özgü yaşam tarzına yardımcı olur. Yaratıcı ben öznel bir sistemdir. Adler’e göre kişiliğin merkezi bilinçtir. İnsan bilinçli bir varlıktır ve genellikle davranışlarının nedenlerini amaçlarının neler olduğunun bilincindedir. Adler önce normal dışı psikoloji alanında bir kuram geliştirmiştir. Sonra normal kişiliği incelemiştir.

  Nevrozların temelinde organ farklılığının yattığını söyler. Bu farklılığı tedavi için gösterilen çabalar nevroz sendromlarını (semptomlar bütünü) oluşturur. Analizde esas üstünde durulacak nokta telafi mekanizmalarıdır (Kompensatuar). Adler’e göre insanı geçmiş yaşantılarından çok geleceğe yönelik beklentileri güdüler. Bu amaçlar insanın yaşadığı anda yerde varolan istek ve ülkülerdir.

  Adler’e göre düşünsel amaçlar psikolojik olguların öznel nedenleridir. Varılmak istenen amaç gerçekleşme olanağı bulamazsa bile bireyin davranışlarını açıklamakta tek neden olmaktadır. Adler güç ve kuvvet için bilinçlenme olgusundan söz eder. Büyüklük hırsı bireyin davranışlarını güdüler. Aşağılık duygusu ve bunu giderme isteği ise ruhsal gelişmenin devamlı bir kamçısıdır. Bireyin yaşantısının çeşitli dönemlerinde aşağılık duygusu reaksiyonları görülebilir (Ergenlik).

  Adler organ eksikliği kavramını değiştirerek bu kavramın içine bedensel etkinliklerin yanı sıra psikolojik ve toplumsal yetersizlikleri ele almıştır. Adler'e göre dişilik ve erkeklik arasında çatışma vardır. Bunun temelinde hükmetme arzusu yatar. Bebek doğuşunda güçsüz ve zayıftır. Kendisini büyüten yetişkinliklere karşı aşağılık duygusuna kapılır. Zamanı gelince bu duygusunu yenip bağımsızlığını kazanır. Aşağılık duyguları gereklidir normaldir insanın gelişimi için önemlidir.

  Yaşam biçimi kişiliğin işleyişindeki esas ilkeler sistemi parçaları kontrol eden bir bütünlük özelliğini taşır. Yaşam biçimi 4-5 yaşlarında oluşur ve sonraki yaşam bu biçime uygun olarak sürer. Yaşam biçimi belirli bir eksikliğin ödünlenmesidir. Adler’e göre kişilik kalıtım ve yaşantılardan yaratılır. Yaratıcı ben dünya gerçeklerinin nesnel dinamik bileşik kişisel ve kendine özgü biçimi olan kişiliğe dönüştüren bir mayadır. Yaşama anlam verir yaşam amacını ve bu amaca ulaşım yolları yaratır.

  Kişi dışa açıktır. Dıştan gelen etmenlere kendi karar gücüyle karşı koyar. Karar gücü bireyin içinde bulunduğu ortama göre biçimlenir. İnsanı iten güç libido gibi zevke sekse dönük bir güç değildir. Bu belki kanallayıcı bir çabadır. İnsanların yaratıcı güçlerinin etkinliği topluma bağlıdır. Her şeyin bir nedeni olması ilkesinden çok her şeyin bir amacı olduğu ilkesine dayanır. Bu amaç kişinin kendini gerçekleştirmesine neden olur. Her davranış bireyin kendi eksikliklerini tamamlaması yönünde bir çabadır. Azınlık toplumlarında aşağılık duygusu açıkça görülür.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hümanist (İnsancı) Psikoloji

  Felsefî temellerini fenomenoloji ve varoluşçulukta bulan ve May Maslow ve Rogers'ın çalışmaları etrafında gelişen hümanist psikoloji genel bir deyişle insana ve insanın gelişimine önem veren bir yaklaşımdır.

  İçebakışçı geleneğe dayanan bu yaklaşım insan bilincinin benlik kavramının özgür seçim yapma yeteneğinin önemi üzerinde ısrarla durmaktadır. Bu anlamda behevyorizmin ve psikanalizin insan davranışının açıklanmasında temel aldığı çevresel etkenleri ve bilinçaltı dürtülerin etkilerini belirleyici görmemektedir.

  Dışsal ve geçmiş etkenlerden ziyade burada ve şimdi olanı vurgulamaktadır. Buradan hareketle insan doğasının iyi olduğunu ve kendini gerçekleştirme eğilimi taşıdığını yani hem kendini hem de potansiyellerini gerçekleştirmeye çalıştığını öne sürmektedir.

  Hümanist psikoloji 1960'lı yıllarda endüstri ve örgüt psikolojisi alanında popüler olmuştur. Nitekim bu yaklaşıma bağlı araştırmacılar birey ve grupların tutumlarını öne çıkararak bireylerin iş doyumunu ve verimliliği artırmaya yönelik 'insan ilişkileri' teknikleri uygulamalarını başlatmışlardır. Hümanist psikoloji uzun vadede toplum ve örgütlerde çatışmalardan uzak sağlıklı bir sosyal iklim ve ahenkli ilişkilerin oluşmasına katkıda bulunmayı hedeflemekte ve verimliliğin bunların sonucu olduğunu öne sürmektedir

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kültürlerarası Psikoloji
  Kültürlerarası psikoloji psikolojik olguların dünyanın çeşitli bölgelerine göre farklılıklarının ve insan davranışının içerisinde cereyan ettiği kültür ile davranışın etkileşiminin incelendiği bir çalışma alanıdır.

  Kültürlerarası psikoloji son yıllarda özellikle genel psikoloji ve sosyal psikoloji başta olmak üzere kognitif psikoloji gelişim psikolojisi klinik psikoloji gibi alanlarda açık veya Örtülü bir tarzda kültürlere göre karşılaştırma yapma gereği hissedildikçe giderek önem kazanmaktadır.

  Zira büyük ölçüde Batı dünyasının (Amerika-Avrupa) antropolojik eğilimlerini yansıtan halihazırdaki psikolojik bilgilerin çeşitli kültürlerde sınanması incelenen olguların farklı kültürlerdeki görünüşlerinin veya belirli bir kültürde mevcut olmayan ancak bir başka kültürde mevcut olan yeni olguların ortaya konması ve nihayet bulguların entegrasyonu vasıtasıyla evrensel bir psikoloji bilimi oluşturulması kültürlerarası psikolojinin başlıca amaçlan arasında yer almaktadır (Jahoda & Krewer 1997).

  Modern anlamda kültürlerarası psikolojinin ortaya çıkışı II. Dünya Savaşı sonrasına denk düşmektedir. Bir yanda savaşın hatırlattığı etnik sorunların etkisi öte yanda savaş sonrasında insanı ve toplumu anlamaya yönelik teorilerin belirli bir kültür dünyasının veya ulusallığın dar sınırlarından kurtarılması motivasyonu kültürü dikkate alan çalışmaların gelişmesine neden olmuştur (Segall Lonner & Berry 1998).

  Bugün birçok yazara göre günümüzde ulusal toplulukların etnik ve kültürel açıdan giderek daha çeşitli hale gelmesi uluslararası iletişimin artması eğitimvb. nedenlerle giderek daha fazla sayıda insanın doğup büyüdüğü kültürden farklı bir kültürde yaşamını sürdürüyor ya da ikamet ediyor olması kültürlerarası psikolojinin özellikle 1980'lerden sonra hızla kurumsallaşmasında etkili olmuştur.

  Kültürlerarası çalışmalarda kültür çoğunlukla bireyin davranışlarını çeşitli açılardan etkileyen bir bağımsız değişken veya bağlamsal değişken olarak görülmekle birlikte günümüzde bu biraz değişmeye başlamıştır.

  Kognitif psikolojinin ve sosyal inşacıların teorik katkılarının da etkisiyle insana yalnızca kültürün bir ürünü sonucu hatta adeta kurbanı gözüyle bakma eğilimi terkedilmiş; insan aynı zamanda onun yaratıcısı değerlendiricisi ve yorumlayıcısı olarak da görülmeye başlanmıştır. Özellikle sosyal inşacılara göre kültür bireyin verili bulduğu bir gerçeklik değil birey ve çevresi tarafından günlük etkileşimlerde yeniden ve yeniden üretilen bir süreçtir (Misra ve Gergen 1993; Segall Lonner ve Berry 1998).

  Bu perspektiften hareket eden (şimdilik sınırlı sayıdaki) araştırmalarda kültür yalnızca bir grup insanı (çoğunlukla belirli bir etnik veya ulusal grubu) tanımlama etiketi olarak bir bağımsız değişken olarak görülmediği gibi belirli bir sosyal politik ve tarihsel bağlamı ifade eden bağlamsal bir değişken de değildir; burada bireyin kültür üzerindeki etkisi öne çıkarılmakta ve kültür bir süreç (Greenfield) bir bağımlı değişken olarak ele alınmaktadır.

  Kültürlerarası psikoloji yaygın olarak bireycilik-toplulukçuluk eğilimleri değerler iş ve çalışma değerleri yarışma ve işbirliği eğilimleri gruplararası ilişkiler çatışma ve çatışma çözümü sözel olmayan iletişim kişilik kişilerarası çekim zeka yetenek kişilik vb. testlerinin evrensel geçerliği gibi konularla ilgilenmektedir.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Modern Psikoloji

  M.Ö. 4. ve 5. yüzyıllara dek uzanan dönemlerde Platon Aristo ve diğer Yunan düşünürleri günümüz psikologlarının ilgilendiği pekçok sorunla uğraşmıştır. Bellek öğrenme motivasyon algı rüyalar ve irrasyonel davranışlar gibi insan doğası hakkında bugün sorulan sorular yüzyıllar önce sorulan sorularla aynı türdedir. Bu durum psikoloji alanında geçmiş ile şimdi arasında kopmaz bir sürekliliğin varolduğunun göstergesidir.

  "Psikoloji kökenlerini antik zamanlardan aldığına göre çalışmalarımıza bu dönemlerden başlamak gerekir" düşüncesine kapılabiliriz. Ancak psikolojinin en eski disiplinlerden birisi olduğu kadar en yenilerden de birisi olduğu unutulmamalıdır. Bu paradoks 19. yüzyıl psikologlarından Hermann Ebbinghaus tarafından kısaca "psikoloji uzun bir geçmişe fakat kısa bir tarihe sahiptir." şeklinde ifade edilmiştir. Gerçekte psikolojinin zihinsel temelleri çok eskilere dayanmakla birlikte onun modern şekli ve geleneği 100 yaşın sadece biraz üstündedir. Modem psikolojinin 100. yaşı 1979 yılında kutlanmıştır.

  Modern psikolojiyi önceki çalışmalardan ayıran temci fark insan doğasına ilişkin sorduğu sorulardan ziyade bu sorulara cevap ararken kullandığı metotlardadır. Eski felsefeyi modem psikolojiden ayıran ve psikolojinin ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkışını belirleyen kabul edilen yaklaşımlar ve kullanılan tekniklerdir.

  19. yüzyılın son çeyreğine kadar filozoflar insan doğasını bir takını kurgulara sezgilere ve kendi sınırlı kişisel tecrübelerine dayalı genellemeler yoluyla incelemiştir. Daha sonra biyoloji ve fizik alanlarında başarıları önceden ispatlanmış bilimsel araç ve yöntemlerin insan doğasına ilişkin meselelere uygulanmasıyla büyük bir değişiklik meydana geldi. Araştırmacıların insan zihnini araştırırken kontrollü gözlem ve deneyi güvenilir yol olarak benimsemeleriyledir ki psikoloji felsefi kökenlerinden ayrılarak ayrı bir bilim kimliğini oluşturmaya başlamıştır.

  Yeni psikoloji çalışma konularına yönelik daha kesin ve nesnel yollar geliştirme ihtiyacındaydı. Bu yüzden psikolojinin felsefeden ayrıldıktan sonraki tarihinin büyük bölümünü hem araştırma sorularına hem de onların cevaplarına giderek artan bir kesinlik ve nesnellik sağlayacak aletlerin tekniklerin ve metotların geliştirilmesi oluşturur.

  Bugün psikolojiyi tanımlayan ve onu tasımlandıran karmaşık meseleleri anlamış isek psikolojinin kendine özgü araştırma metotları ve teorik çatısıyla bağımsız bir disiplin haline geldiği 19. yüzyılın alanın başlangıç tarihi olduğunu da görmüşüz demektir. Önceki düşünürlerin de insan doğası hakkındaki problemler üzerine fikirler ürettiğini elbette inkar edemeyiz. Fakat bu düşünürlerin psikolojinin ayrı ve temelde deneysel bir bilim olarak gelişmesi üzerindeki etkileri oklukça sınırlıdır. Günümüz psikoloji tarihçilerinden biri şunu belirtmiştir: "Mevcut modern psikoloji literatürünü oluşturan konuları incelersek 19 yüzyılda öne sürülmüş olup da bugün geliştirilmeye çalışılanlar arasında yer alamayan tek bir konuya dahi rastlayanlayız".

  Psikologlar takriben sadece son 100 yıl içerisinde psikolojinin ana temasını tanımlamışlar temel esaslarını oluşturmuşlar ve felsefeden bağımsız bir bilim dalı olduğunu teyit etmişlerdir ilk filozoflar bugün de genelin ilgisini çeken problemlerle ilgilenmişlerdi. Fakat onların bu problemlere yaklaşımları günümüz psikologlarının yaklaşanlarından oldukça kırklıydı. Bu düşünürler bugün anlaşılan şekliyle "psikolog" değillerdi.

  Psikoloji Avrupa düşüncesinin pozitivizm (olguculuk) empirisizm (deneycilik) ve materyalizm (maddecilik) akımlarıyla yoğrulduğu bir dönemde deneysel bir bilim haline gelmiştir. Bilimsel metotların zihinsel fenomenlere uygulanabileceği fikri hem felsefi düşünceden hem de 17. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan fizyoloji araştırmalarından miras kalmıştı. Bu iki yüzyıl henüz oluşmaya başlayan psikolojinin yakın geçmişini meydana getiren ilgine bir dönemdir 19. yüzyıl filozofları zihnin işleyişine yönelik deneysel girişimlerin önünü açmaya çalışırken başka bir grup düşünür aynı problemlerin bir bölümüne değişik bir ağıdan yaklaşıyorlardı.

  19. yüzyıl filozofları zihinsel süreçlerin altında yalan bedensel mekanizmayı anlamaya yönelik ciddi adımlar atmışlardı. Fizyologların çalışma metotları ise filozoflardan farklıydı. Fakat birbirinden farklı bu disiplinlerin nihai birliği (en azından oluşum yıllarında) ikisinin birbiriyle çelişen geleneklerinin ve inanışlarının korunması çabasının yer aldığı bir çalışma alanını oluşturdu. Neyse ki yeni psikoloji hızla müstakil bir kimlik ve nitelik oluşturma sürecinde başarılı oldu.

  Psikoloji olarak bilinen ayrı bir çalışma alanının ilk işareti psikoloji problemlerinin çözümü girişimlerine bilimsel metotların adapte edilmesiyle 19. yüzyılın son çeyreğinde geldi. Bu periyot içerisinde psikolojinin gelişmeye başladığının birkaç açık işareti vardı: Aralık 1875’te Almanya'nın Leipzig şehrinde Wilhelm Wundt dünyanın ilk psikoloji laboratuvarını kurdu. Laboratuvarın açılış tarihinin 1879 mu yoksa 1875 mi olduğu konusunda uzun bir süre ihtilal yaşandı. Ancak yakın zamanlarda Leipzig'de W. Wundt Arşivi'nde ve Dresden Devlet Arşivi'nde yapılan bir araştırma 1879'un doğru tarih olduğunu göstermiştir.

  Wundt ayrıca 1881 yılında deneysel raporlar içeren ilk psikoloji dergisi cilan Felsefe Çalışmalarını kurdu. 1888 yılında Pennsylvania'a Üniversitesi James Mckeen Cattell'ı dünyada ilk kez ilan edilen şekliyle psikoloji Profesörü olarak atadı. Bu tarihten önce psikologlar görevlerini felsefe bölümünden alıyorlardı. Cattell'ın bu şekilde görevlendirilmesiyle psikoloji bağımsız bir bilim olduğuna dair ilk akademik onayı almış oldu. 1887'de G. Stanley Hall Amerika'da basılmış ilk psikoloji dergisi olan Amerikan Psikoloji kurdu.

  1880 ile 1895 yılları arasında Amerikan psikolojisinde belirgin ve kapsamlı değişmeler yaşandı. Bu süre zarfında 26 psikoloji laboratuarı ve üç psikoloji dergisi kuruldu. 1892'de ilk bilimsel psikoloji organizasyonu olan Amerikan Psikoloji Derneği (APA) kuruldu.

  Bir İngiliz psikolog olan William McDougall 1908'de psikolojiyi alan literatüründe ilk kez kullanılan bir ifadeyle bir "davranış bilimi" olarak tanımladı. Böylece Amerikan psikolojisi bilimsel metotlar kullanabileceği laboratuvarlar geliştirmekle kendi bilimsel birliğini oluşturmuş kendine ait bilimsel bir tanım davranış bilimi yaparak 20. yüzyılın ilk dönemlerinde felsefeden bağımsızlığını kazanmıştır.

  Psikoloji yeni bir disiplin olarak ilan edilmesinin hemen ardından özellikle ABD'de hızla gelişti. ABD psikoloji dünyasındaki üstünlüğünü bugün dahi sürdürmektedir. Günümüzde dünya psikologlarının yarısından fazlası ABD'de çalışmaktadır. Diğer ülkelerdeki psikologların önemli bir bölümü de eğitimlerinin en azından bir dönemini ABD kuruluşlarından birisinde geçirmiştir. ABD ayrıca dünya psikoloji literatüründeki en büyük paya sahiptir.

  Simdi psikolojinin popülerliğinin ve canlılığının bir kaç nesnel göstergesini ele alalım: Amerikan Psikoloji Derneği 1892'de 26 kurucu üye ile faaliyete geçmiş ve 1930 yılına dek 1100 psikologu bünyesine katarak büyümüştü 1986 yılında üye sayası 61.000'in üstüne çıkmıştı.

  Psikolog sayısındaki bu patlama araştırma raporları teorik ve eleştirel makaleler kitaplar filmler kasetler ve diğer yayım türlerindeki artışla paraleldi. Bu durum psikologların kendi ihtisas alanlarının ötesindeki gelişmeler hakkında tümüyle bilgi sahibi olmalarını giderek zorlaştırmıştı.

  Bir de psikoloji ve ilgili olanlarda dünya literatürünün özetlendiği bir referans dergisi olan Psikoloji Makale Özetleri dergisinde yer alan makale sayısını düşünelim. 1961 yılında 7000'den fazla makale özeti yayımlanmıştı. 25 sene sonra bu sayı yaklaşık 32.000'e ulaştı. Bugün psikoloji alanındaki yayınlardan günü gününe haberdar olmak için günde yaklaşık 100 yayını okumak gerekmektedir.

  Psikoloji sadece pratisyenleri araştırmacıları bilim adamları ve basılı literatürü açısından değil günlük yaşantımız üzerindeki etkileriyle de gelişmektedir. Yaşımız statümüz ilgilerimiz ne olursa olsun hayatımız; eğitim endüstri zihinsel ve fiziksel sağlık ceza mahkemeleri ve tüketici ürünleri dizaynı alanlarında çalışan psikologların çalışmalarından bir şekilde etkilenmektedir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş