GERÇEK HAYATTAN SANAL ALEME KAÇIŞ

• Kişinin gün içinde internette değilken bile internet hakkında düşünmesi: Gün boyu internetle meşguliyet önemli bir kriterdir. Kişi işini gücünü bitirip bir an önce internetin başına geçmeyi planlar. Oynadığı bir oyun varsa zihninde hep o oyunu düşünür.

• Sürekli internet kullanma ve bu durumu kontrol edememe: İnternete girme düşüncesini kontrol etmekte zorlanır. Çünkü girmediği zamanlarda büyük sıkıntı yaşar. Sıkıntıyı da ancak internete girerek geçirebilir. Bu bağımlılığın temelini atan en önemli durumdur.

• İnterneti kullanmayı kesmeyi düşündüğünde kişinin kendini aşırı derecede huzursuz hissetmesi: İnterneti bırakmak düşüncesi kendisinde çılgınca bir bunaltıya sebep olabilir. Bu yüzden internete girmesini engelleyen anne ve babaya öfke püskürür hırçınlaşır ve “saygısızlaşır”.

• İnternetin problemlerden bir kaçış olması: Bu kaçış genellikle bilinçdışıdır. Kişinin yaşadığı bilinçdışı çatışmalar ve travmatik yaşantılar telafi ve kaçış mekanizması olarak internetin kullanılmasına yol açabilmektedir. Ancak internet sorunu çözen değil derinleştiren bir etken olur. Kişi bir dipsiz kuyuya düşmüş gibi battıkça batar.

• İnternet yüzünden kişinin ilişkilerinde işinde eğitiminde aksaklıklar yaşaması: Hem zihinsel hem de fiziksel olarak sürekli internetle meşgul olma kişinin işlevselliğini ileri derecede azaltır. Okul ve iş performansı düşer.

• İnternete girmediği zamanlarda kişinin sosyal yaşamdan geri çekilmesi ve içine kapanması: İnternet in sunduğu sanal hayat gerçek hayattan alarak etki gösterir. Bu kişinin içe kapanmasına iletişiminin azalmasına ve insan ilişkilerinin bozulmasına yol açar.

YAPILMASI GEREKENLER

Atılması gereken ilk adım bir psikiyatri uzmanına başvurmaktır. Psikiyatrist kişide internet bağımlılığına etken olan sebepleri ortaya koyup çözülmesini sağlar. İleri derecede bir ruhsal sorun varsa ilaç tedavisi de gerekebilir. Ancak daha çok bilinçdışı çatışmalara ve dürtü kontrolüne yönelik yaklaşımlar etkili olmaktadır. Büyüdüğü ve müdahale edilmediği taktirde tehlikeli ve kalıcı sorunlara sebep olabilecek internet bağımlılığını önemsemek tabi ki en önemli tutum olacaktır.
Alıntı...