Cinsiyet kimliği psikolojide bir bireyin kendini ait hissettiği cinsiyet olarak tanımlanır ve bu kimlik çoğunlukla bireyin bedensel özellikleri ile ilgilidir Yani bu kavram bireyin kendisini sadece dişi ya da erkek olarak algılaması ile sınırlıdır Cinsel kimlik cinsiyet kimliğinden daha geniş kapsamlı bir kavramdır Bireyin cinsel eğilimlerini dış görünüşünü ve bunların toplum içindeki yansımasını da içerir Bir kişinin cinsiyetini anlamak dışarıdan kolaydır fakat cinsel kimliğini anlamak oldukça zor ve karmaşıktır Bu kişinin hissettiği içsel duygularla ilgilidir

Doğduğu cinsiyetten memnun olmayan kişiler “transcinsel’’ olarak adlandırılır Diğer bir deyişle bu kişide cinsiyet kimliği rahatsızlığı vardır Bu rahatsızlık bireyin sahip olduğu cinsiyetinden memnun olmaması cinsiyeti hakkında olumsuz görüşlere sahip olması ve biyolojik cinsiyetiyle toplumsal cinsiyetinin uyuşmadığı düşüncesinden ortaya çıkar Biyolojik cinsiyetinden rahatsız olan birey toplumda kendi cinsiyetiyle ilgili huzursuzluk yaşar ve yanlış beden içinde yaşıyor olduğuna inanır

Cinsel kimlik bozukluğu küçük yaşlardan itibaren şu şekilde kendisini gösterir:

Erkek çocukların kızlara kız çocukların erkeklere özenmesi
Karşı cinsten oyun arkadaşı seçme
Cinsel rolünü toplumsal yaşama uydurmada zorluk yaşaması
Diğer cinsiyette olma isteği

Kişi her şeye rağmen cinsiyetine alışamamışsa ve bu cinsiyetini kabullenememişse bu durumda uygulanacak işlem cinsiyet değiştirme ameliyatıdır Bu ameliyatla vücut istenilen cinsiyet kimliğine benzetilir Bu kişilere de “transeksüel” denir