Öğrenilmiş çaresizlik organizmanın davranışlarıyla olumsuz bir sonucu kontrol edemeyeceğini öğrenmesinden sonra davranışlarıyla olumsuz sonucu ortadan kaldırabileceği durumlarda gereken çabayı gösterememesi olarak tanımlanır

İnsanın yapabileceği bazı şeyleri yapamayacağına inanması bir işi yapmaya teşebbüs ederken cesaretinin kırılması kişinin başarısız olmasına neden olur Kendine güvenini yitirdiği için de gelecekte de o işi başaramaz Acaba çocuklarımızın başarısız olmasında: "Sen bunu yapamazsın'' "Bunu başaramazsın" "Sen kim onu yapmak kim" "Zaten sen bundan fazla ileri gidemezsin" gibi sözlerimiz etkili olmamış mıdır dersiniz

Olumsuz düşünen insanları duymayın Bu şekilde düşünen insanlara kulaklarınızı tıkayın sağır olun Çünkü bu gibi insanlar sizin ümitlerinizi hayallerinizi gelebilecek başarılarınızı kısaca geleceğinizi çalarlaru gibi sözler ailede okulda işyerinde hayatın her alanında bizim davranışlarımızı kısıtlar