Tikler; ani istemsiz tekrarlayıcı hareket ifade veya jestlerdir Dört grupta tanımlanabilirler:

--Basit motor tikler (göz kırpma yüz buruşturma boyun çevirme ağız germe vs)

--Basit vokal tikler (boğaz temizleme burun çekme hırıltı sesi vs)

--Karmaşık motor tikler (dokunma koklama üzerine çeki düzen verme vs)

--Karmaşık vokal tikler (belirli ifadeleri/kelimeleri sık yineleme işitilen en son sesleri/ifadeleri tekrarlama vs)

Sıklığı ve ******i aynı kişide dahi farklı bir seyir gösterebilir Aynı tikin sıklığı ve ******i zaman içinde azalabilir veya artabilir birinin yerini bazen bir başkası alabilir ve önce göz kırpma sonra burun çekme ve boyun çevirme gibi birden fazlası peşpeşe görülebilir

Klinik pratikte farklı görünümlerde karşımıza çıkar Geçici Tik Bozukluğu bir veya daha fazla basit motor ve/veya motor tikten oluşur sıklığı ve ******i ne olursa olsun bir aydan fazla ve bir yıldan daha az sürer Kronik Motor Veya Vokal Tik Bozukluğu bir veya birden fazla motor ve/veya vokal tikin bir yıldan fazla görülmesidir ancak motor ve vokal tikler aynı anda bulunmaz ve tik görülmeyen üç aylık bir dönem yoktur Tourette Bozukluğu olarak adlandırılan türünde ise bir veya birden fazla motor ve vokal tik aynı anda ve bir yıldan fazla süre görülür ve yine tiksiz geçen üç aylık bir dönem yoktur

Nedeni tam olarak ortaya konamamıştır ancak birçok teori ileri sürülmektedir Bazı beyin görüntüleme çalışmalarında bu hastaların hastalık ve iyileşme dönemleri arasında bazal ganglion vb beyin bölgelerinde yapısal farklılıklar görülmesi ilgili bölgelerdeki anatomik değişimlerle tikler arasında ilişki kurulmasına yol açmıştır Bu bulgular yanında tedavide bazı ilaçlara olumlu yanıt alınması; beyin-davranış ilişkisinde rolü olan dopamin serotonin vb nörotransmitterlerin biyokimyasındaki değişimlerin tik gelişimindeki rollerini desteklemektedir Yaşla ortaya çıkan hormonal değişimler perinatal (doğuma yakın) problemler psikolojik (stres kaynağı) etkenler de ileri sürülen başka teorilerdir

Erkeklerde 15-3 kat daha sıktır Çocuklarla yapılan bazı araştırmalar erkek çocukların % 1-13’ünde kız çocukların % 11’inde tik veya tik benzeri davranışların yaşamlarının bir döneminde görüldüğünü göstermiştir Başlangıç yaşı en sık 7-11 yaşlar arasıdır

Kısa sürelidir nadiren bir saniyeyi geçer İstemsiz yapılır ancak kısa süreli de olsa baskılanabilir veya ertelenebilir En sık yüz boyun bölgesinden başlar ve en fazla görüleni göz kırpma şeklindedir Genellikle normal davranışı andırır görünümdedir ancak bazen tuhaf veya çirkin görünümde olabilir çocuğun kendisine veya çevreye zarar verici bir görünüme bürünebilir Stres altında sıklaşabilir Kimi durumlarda başka aktivitelerin dahi önüne geçerek yaşam kalitesini bozabilir Çocuğun özgüvenini azaltır aile içinde ve sosyal ortamlardaki girişkenliğini bozar Tiklere eşlik eden kaygılı durum ve klinik tablo sonucu görülen depresyon hali de önemli yaşamsal güçlükler olarak karşımıza çıkar Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Obsesif Kompülsif Bozukluk’ta tikler sık görülür Tiklerle başvuran bir hastada detaylı bir nörolojik muayene de yapılmalıdır; çünkü tiklerin ve tik benzeri davranışların görülebileceği nörolojik hastalıklar olduğu gibi tik ile karışabilen koreiform ve atetoid hareketler myoklonus hemiballismus gibi hareket bozuklukları da önemli nörolojik hastalıklara işaret edebilir

Tiklerin tedavisine başlamadan önce detaylı bir öykü alınarak tam bir tanı konur tiklerin sıklığı ve ******i değerlendirilir eşlik eden diğer psikiyatrik sorunlar ayırdedilirTiklerin stres dönemlerinde arttığı bilindiği için tedavide ilk yapılması gereken bu stres etkenlerinin neler olduğunun ortaya konması ortadan kaldırılmaya çalışılması veya çocuğun kaygı ile başa çıkma becerisinin arttırılmasıdır (stres yönetimi) Basit tiklerin tedavisinde bazen bu kadarı bile yeterli olabilir Karmaşık tiklerin varlığında ve çocuğun yaşam kalitesinin bozulduğu noktada ilaç tedavileri davranışçı tedaviler ailenin çocuğa olumlu tutumlar sergilemesini hedefleyen aile eğitimi de diğer yaygın tedavi yöntemleridir Ayrıca transkraniyal manyetik uyarım bazı beyin bölgelerine odaklı cerrahi operasyonlar da son yıllarda üzerinde durulan alternatif tedavi yöntemleri olarak önem kazanmaktadır Akrabalarında tik öyküsü olanlarda daha sık görülmesi beklenebilir otozomal dominan geçişli genetik yatkınlık hastalığın görülme sıklığını arttıran bir etkendir Başka davranış sorunları ile birlikteliği de sıktır

Uzm Dr Ahmet Çevikaslan