Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Kontrol edilemeyen ama sürekli tekrar edilen mantıksız alışkanlıklar ve huylar


Nedir?

Bu psikolojik hastalığa sahip kişiler kontrol edemedikleri ama sürekli tekrar ettikleri alışkanlıklar ve huylar geliştirirler. Çoğu kez bu zararsız ama garip huylar kişinin kafasındaki yoğun karışık duygularını kontrol edebilme ve düzenleme amacı ile başlar. Tekrar eden davranışlar ve düşünceler kişi için büyük bir endişe ve mutsuzluk kaynağı olmaya başladığı zaman ve kişinin normal yaşamını belirgin bir şekilde aksatmaya başladığında hastalık ortaya çıkar. Her ne kadar Obsesif-Kompulsif kişiliğe sahip hastalar sahip oldukları bu düşüncelerin dürtülerin ve ihtiyaçların hiç bir mantıklı sebebi olmadığını bilseler ve durdurmaya çalışsalar bile kontrolleri olmadığını hissederler

Yaygın saplantılar aşağıda verilmiştir


1. Bulaşıcı hastalıklar ve mikroplardır kişi tokalaşmak ile hastalık kapmaktan korkar.

2. Sürekli endişe etmektir örneğin ocağı açık unutmak ütüyü üzerinde bırakmak kapıyı kitlemeyi unutmak gibi.

3. Aşırı düzen ve temizlik örneğin kişi her gün evin her tarafının tozlarını alır ve eğer bir yer eksik kalırsa büyük bir sıkıntı ve rahatsızlık yaşar

4.
Zarar verilmesi örneğin sürekli olarak birisinin çocuğuna zarar vereceğinden korkmak

5. Seks. Sürekli zihinde belli seks görüntülerinin yer alması sonucu kişinin bu düşüncelerin dışarı yansımasından korkması.


Sürekli olarak bu tür endişe ve korkuları kafasından uzaklaştırmaya umursamamaya yada bastırmaya çalışırken kişi zorunlu olarak yaptığı alışkanlıklar geliştirir. Hastalık kapmaktan korkan bir kadın ellerini günde yüzlerce defa yıkamaya başlar. İş yerinde seks ile ilgili bir lafın ağzından kaçmasından korkan bir adam sayısız defa 100’den geriye saymaya başlayabilir. Belirtiler stresli zamanlarda daha da kötüleşir.


Belirtiler

1. Sürekli istenmeyen düşüncelerin görüntülerin dürtülerin kuşkuların ve fikirlerin kişinin zihnini meşgul etmesi. Çoğunlukla bu düşüncelerin temizlik hastalıklar ve mikroplar güvenlik ve seks ile ilgili olması.

2. Karşı konulmaz bir şekilde sürekli el yıkamak saç çekmek temizlik yapmak ortalık düzenlemek kontrol etmek gibi mantığı olmayan davranışları tekrarlamak yada saymak dua etmek kelimeleri sessizce tekrar etmek hesap yapmak gibi zihinsel aktiviteler yapmak


Tedavisi


Kişilik hastalıklarının erken yaşlarda gelişiyor olması ve insanların kendilerini bu hastalık ile tanımlıyor olması tedavinin çözümünü zorlaştırmaktadır. Tedavinin başarılı olabilmesi için kişinin kökleşmiş davranış şekline yaklaşımlarına bakış açılarına ilişki yapılarına ve kapasitelerine değinilmesi gerekir. Genelde kişilik problemleri psikoterapi ile çözümlenebilmesine rağmen uzun zaman içinde yerleşmiş olan bu duygu düşünce ve davranış alışkanlıklarını değiştirmek yoğun ve sürekli tekrarlanan bir tedavi ve öğrenme süreci gerektirir.


Bazı zamanlar özellikle kriz anlarında kişi intihar teşebüssünde bulunabilir. Bu durumda kişinin kısa bir süreliğine hastaneye yatırılması gerekebilir. Eğer kişinin hastalığı ilerlerse ve evde ihtiyacı olan bakım ve ortam sağlanamıyorsa daha uzun süreli olarak hastanede kalması istenebilir.


Araştırmalar bazı kişilik sorunlarının kişide devam ettiğini ama bazılarının yok olduğunu göstermektedir. Görünüşe göre hayat tecrübeleri ile birlikte kişi karakterinin temel özelliklerini değiştirmeyi öğreniyor. Tedavi uygulandığı zaman ise hastalığın gelişmesi hızlanıyor. Özellikle kişi tedaviye gönüllü olarak geliyorsa iyileşmek için çaba sarfediyorsa ve problemlerinin sorumluluğunu üstleniyorsa hastalığın iyileşmesi daha hızlı oluyor. Ama diğer tarafta kişi sorunlarının başkalarından yada çevresinden kaynaklandığına inanıyorsa sorumluluğunu üstlenmeyi reddediyorsa ve problemlerini çözemeyecek kadar güçsüz ve zayıf olduğunu iddia ediyorsa iyileşme süreci biraz daha uzun zaman alıyor.


OBSESYONLAR=TAKINTILAR


KİRLENME TAKINTISI :


Tanrıtanımazlık düşüncelerine kapılma ya da kötü sözler söyleyecek olma

Vücut atıkları ya da salgıları (idrardışkıkantertükürük )

Kir ya da mikrop

Yapışkan maddeler ya da kalıntılar

Ev temizlik gereçleri ya da kimyasalları

Çevresel bulaşanlar (radyasyontoksik atıklarilaçlama)

Hayvanlara dokunma

Böcekler

Bulaşmaktan ötürü hastalanma

Başkalarına bulaştırma

Hastalıklar (AIDShepatitcinsel yoldan ulaşan hastalıklar)


BİRİKTİRİP SAKLAMA TAKINTISI

Gereksiz gibi görünen nesneleri elden çıkaramama

Gereksiz birtakım nesneleri toplama zorlantısı

Yerden bir takım nesneleri toplama zorlantısı

Boş alanların dolmasından rahatsızlık duymabunları doldurmaya gereksinme


DÜZENE KOYMA TAKINTISI
Bakışım (simetri) tam yerinde ya da bir düzen içinde olması ile uğraşıp durma

El yazısının çok güzel olması konusunda aşırı kaygılanma

Kullandığı kağıtlarınkitapların ve diğer gereçlerin belirli bir hizada olması için kaygılanma


DİNSEL TAKINTI
Tanrıtanımazlık düşüncelerinden ötürü cezalandırılacak olma

Dinsel inanışlarla ilgili kaygılar

Doğru ya da yanlışın ne olduğu konularıtörecilik

Dinsel düşünceler ya da imgeler üzerinde aşırı durma


BEDENSEL TAKINTI
Bir hastalığı olma ya da görünümüne ilişkin başkalarının olumsuz görüşlerinin olduğu düşüncesi


SALDIRGANLIK TAKINTISI

Kendi kendini yaralama

Başkalarını yaralama

İstenmedik dürtülerine göre davranma(birini ezmeçiğnemebıçaklama)

Gereken özeni göstermemiş olmaktan ötürü birine zarar verme

Kötü bir kazadanyangından ya da soygundan ötürü sorumluluk duyma

Aşağılayıcıonur kırıcı ya da açık saçık sözleri ağzından kaçıracakmış gibi olma

Utanacak bir şey yapma ya da aptal gibi görünecek olma

Başkalarına zarar vermeye neden olacakmış gibi gelenşiddete dayalı zihinsel imgeler


TÜRLÜ TAKINTILAR

Belirli bir takım şeyleri bilme ya da anımsama zorlantısı (savsözleraraba plakalarısözcükleradlargeçmişteki bir takım olaylar)

Bir şeyi yanlış söylemekten tam doğrusunu söyleyemeyecek olmaktan birtakım ayrıntılarını kaçıracak olmaktan korkma

Birtakım eşyalarını yitirmekten korkma

Belirli birtakım seslerden kolay rahatsız olma (saat tıkırtısı gibi)

Vücuduna değen giysi vb.şeylerin yarattığı duygudan rahatsız olma

Zihne yerleşen seslermüzik ya da sözcükler

Boş inançlara (batıl itikat) saplanıp kalma

Şanslı ya da şanssız numaralar olmasıyla aşırı ilgilenme

ALINTIDIR.