Homoseksüel Kimlik ve Ergenlik

Homoseksüel duygusal ve cinsel yönelimi hemcinsine dönük olan kişi olarak tanımlanabilir.Bu makalede homoseksüelliğe ilişkin tartışmaları nedenlerini ve homoseksüel kimliğin çocukluktan itibaren gelişim evrelerini kısaca inceleyeceğiz.

Homoseksüelliğin oluşumunda özcü kuramcılar biyolojik ve psikolojik faktörlerin önemini vurgularkenkimileri de bunun genetik faktörlerden ziyade sosyal koşullanma nedeni ile oluştuğunu söylemektedir.Homoseksüelliğin kökeninde genlerin rol oynadığı henüz tespit edilememiştir ve bu yüzden bu tartışmalar halen devam etmektedir.Genetik faktörlerin homoseksüellik olgusunun temelini oluşturduğu varsayımı kabul edilirse homoseksüellerin özel bir sınıf olarak yasa ile korunması gündeme gelebilir.(Recio2000).

Homoseksüelliği oluşturan nedenler üzerinde görüş birliğine varılamasa bile homoseksüel kimlik dediğimiz olgu belirli aşamalardan geçerek netlik kazanır.Bu aşamaları ele alalım ;

1)Duyumsama (Kendini farklı hissetme) :Homoseksüel yetişkinlerin çocukluk yaşantısına bakıldığında o zamanlardaki duygularını şu sözcüklerle ifade ettikleri gözlenmiştir ;

Homoseksüel bir bayanın çocukluk dönemindeki duygularına ilişkin ifadeleri : “Kendimi kadınsı bulmuyordum güzel ve çekici hissetmiyordum oldukça utangaçtım “

Homoseksüel bir erkeğin çocukluk dönemindeki duygularına ilişkin ifadeleri :” Futboldan hoşlanmıyordum spordan ziyade çiçeklertokalar müzik vb..gibi şeylere ilgi duyuyordum “

2)Kendini tanıma (Kimlik karmaşası ): Erinlik dönemine ulaşıldığında (çocukluk dönemi sonu ile ergenliğin başlangıcı arasında kalan cinsel ve hormonal değişikliklerin hızlıca yaşandığı 1-2 yıllık dönem ) bireylerkendi cinsinden olanların kendilerini cezbettiğini fark ederler.Fakat homoseksüelitenin toplum hayatındaki kötü şöhretinden dolayı ve dışlanmaktan korktukları için bu durumu kendilerine itiraf edemezler.Birey kendi içindekimliğine ilişkin karmaşa yaşamaya başlar ve sık sık kendine şu soruları sorar :”Ben kimimben homoseksüel miyim ?” Bu sorulara yanıt arayan ergenler ergenlik döneminin sonlarına doğru kendilerinin homoseksüel olduklarına inanmaya başlarlar.

3)Kimlik edinme : Homoseksüelliği deneyimlemiş gençler artık bu tür bir cinsel ilişkiyi tercih ettiğinin farkına varır. Kimileri tercihlerini net bir şekilde belirtirkenkimileri tercihlerini saklamaktan yanadır ve bu durumuaçıklamazlar.Homoseksüel yaşantısını hayatı boyunca sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda kararsızlıklar yaşayan bireyler farklı davranışlarda bulunabilirler.Kimileri toplum tarafından damgalanmak istemez ve imajını korumak için heteroseksüel olma çabaları verirkenkimileri de homoseksüel toplumun üyesi olur.

İngilizce de bu olay "coming out of the closet" olarak ifade edilir.Gey terminolojisinde kullanılan ingilizce “coming out of the closet” deyiminin Türkçesi "dolaptan çıkmak" olarak ifade edilir.Dolap eşcinsel kimliğin saklanmasının metaforudur. Dolaptan çıkma ise eşcinsel kimliğini açıklamak
anlamına gelir. Türkçede daha çok kendini ifşa etmek eşcinsel olduğunu açıklamak olarak kullanılır.Yani kimileri dolaptan çıkmayı tercih ederken kimileri de dolapta kalmayı tercih etmektedir.

4)Teslim olma :Bu son evrede homoseksüelliği birey kendisininyaşam biçimi olarak kabul eder.Homoseksüellik yaşamının önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

-Dharma

Yararlandığım Kaynaklar : N.Çelen Ergenlik ve Genç Yetişkinlik

Dr. Joseph NicolosiErkek Homoseksüeller için Onarım Terapisi

ALINTIDIR.