Ergenlik Döneminde Kullanılan Savunma Mekanizmaları

Savunma mekanizmalarıyaşadığımız stresle baş edebilmemiz için kullandığımız tekniklerdir.Bu mekanizmalarçatışmayıkaygıyıengellenmeyi ve baskıyı azalttıkları için bireye iyi gelir.Savunma mekanizmalarını bilinçli olarak yada farkında olmadan bilinçaltımızın bir ürünü olarak kullanabiliriz.Nereden gelirse gelsinler bireylerin bu mekanizmaları stresli anlarınla sıklıkla kullandıkları yadsınamaz.

Ergenlik döneminde bireyde biyolojikhormonalcinsel ve sosyal bir çok değişikliklerin yaşandığı göz önünde bulundurulursa ergenlerin de savunma mekanizmalarına başvurmaları olağandır.Bu mekanizmalara başvurmak bireyin nörotik (sorunluproblemli) olduğunun işareti değildir.Eğer birey tüm yaşantısını bu mekanizmalar üzerine inşa ettiyse o zaman problemli bir durumdan bahsedilebilir.
Ergen aile içerisindeki otorite figürünün baskıcı tutumlarına karşı duyduğu tepkiyi o kişiye ifade edemiyorsazaman zaman bu tepkiyi başka otorite figürlerine sergileyebilir.Bu tepki geçicidir ve zaman zaman yaşanabilirbu durumun nörotik boyutta olduğunu göstermez.

Ergenlik döneminde en çok kullanılan savunma mekanizmalarına kısaca göz atalım ;

Yer değiştirme : Sigmund Freud’un kızkardeşi Anna Freud’a göre bu dönemde en çok kullanılan savunma mekanizmasıdır.Birey duygudüşünce ve isteklerini başka bir kişiyenesneye transfer eder.Örneğin ergenler karşı cinsten ebeveynlere karşı aşırı bağlılık geliştirebilirler.Yani bir kız ergenbabasına ; bir erkek ergen de ; annesine aşırı derecede bağlanmış olabilir ve bu duyguları başka yetişkinlere transfer ederek rahatlarlar. Bu yetişkinler futbolcularokuldaki öğretmenler ünlü yıldızlar olabilir.

Yer değiştirme mekanizması sevgi gibi bir duygu için denefret ve düşmanlık gibi duygular için de geçerli olabilir. Ergenler ebeveynlerine karşı duydukları nefreti diğer yetişkinlere yönlendirebilirler.Bu durumlarda bilinçli ebeveynlerin de ergenlerin üzerine gitmemeleri ve durumu anlayışla karşılamaları gerekir.Çoğu anne baba bu durumun farkında olmadığı için evde tartışmalar yaşanabilir.Bu durumun önüne geçmek için ebeveynlerin sözlü ve sözsüz iletişime dikkat etmesi ve ergene bu zorlu süreci kolaylaştırmak için elinden geleni yapmaları gerekir.Otorite sahibi olan ebeveynler ses tonunaduruşunailetişiminin biçimine dikkat etmezse ergenle olan diyolog bir süre sonra monologa dönüşebilir ve ergen kendisini iletişime kapatabilir.

Duyguları tersine çevirme: Bu mekanizmayı kullanan bireylerduygu ve isteklerini tam tersi biçimde ifade ederler.Örneğin öfke duyduğu birine tepkisini göstermek yerine bu durumu sakinlikle karşılayabilir. Yada başkalarına yakın olma arzusu duyan bir ergen bu duygusunu içine kapanarak insanlardan uzaklaşarak ifade edebilir.
Uyuşmazlık : Hayatın karmaşıklığını kabul etmekten kaçınmaktır.Ergenin olaylara bakış açısı doğru yada yanlış şeklindedir.Ergenler kendi görüşlerini olumlu /doğru olarak kabul ederkenkarşıt fikirleri olumsuz /yanlış olarak tanımlarlar.Bu mekanizmayı benimseyen ergenlerin profesyonel yardım alması gerekmektedir.

Geriye dönme : Çocukça davranış ve savunmalara geri dönmek olarak ifade edilebilir. Bu mekanizmayı kullanmanın nedeni çocuk kalma halini devam ettirerek yetişkin sorumluluğundan uzaklaşmaktır.Erinliğin başlangıçlarında giyim tarzları oynadıkları oyunlar ile son çocukluk dönemini (erinlikten önceki dönem ) uzatmaya çalışırlar.Yinede erinlik dönemine çabuk uyum sağlanır ve bu mekanizma kısa süreliğine kullanılmış olur.

Çilecilik : Haz duymayı reddetmek olarak tanımlanabilir. Bazı ergenlerkendilerine haz verengüzel gelen duyguları reddederek çileci olmayı tercih ederler. Uyku yiyecek ve mutluluk reddedilir.Bu mekanizmayı benimseyen gençler uyuşturucu kullanabilirdilenebilir aile ile bağlarını koparabilir hatta adını bile değiştirebilir

Geri çekilme : Ergenler kendilerini herkesten soyutlar ve fantezi dünyasına dalarlar.Kendi yarattıkları dünyada yaşamayı tercih ederler.Bu mekanizmanın en uç noktası borderline psikoz (sınır kişilik bozukluğu ) yada psikozdur.Profesyonel yardım olmaları gerekmektedir.

-Dharma

Yararlandığım Kaynaklar: Charles G.MorrisPsikolojiyi Anlamak

N.ÇelenErgenlik ve Genç Yetişkinlik

ALINTIDIR.