Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Bireyler kendi başlarına karar verme ve hareket etme konusunda sorunlar yaşarlar. Kararlarını alırkenbir şeyler yaparken mutlaka yakınlarına danışırlar.bazı araştırmacılar bu bozukluğun çocuklarına özerklik şansı tanımayan aşırı koruyucu ailelerin çocuklarında görüldüğü kanısına varmışlardır.


Bağımlı kişilik bozukluğu olan kişiler başkalarının ihtiyaçlarının yanında kendilerini ikinci plana atarlar. Yaşamlarının temel alanları için başkalarına öncelik verirler kendilerine güvenleri yoktur ve kısa bir dönemden fazla yalnız kaldıkları zaman şiddetli rahatsızlık hissederler.


Bağımlı kişilik bozukluğu kadınlarda erkeklerden daha yaygındır (DSM-IV )


Karamsarlık kendine güvensizlik pasiflik cinsel ve kızgınlık duygularını gösterme korkusu bağımlı kişilik bozukluğu olan hastanın davranış özellikleridir.


Mesleki işlevsellikte yetersizliğe yatkındırlar çünkü bağımsız olarak süpervizyon olmaksızın iş yapamazlar. Sosyal ilişkileri bağımlı oldukları kişilerle sınırlıdır ve çok fazla mental veya fiziksel kötüye kullanıma maruz kalırlar çünkü kendilerini koruyamazlar. Bağımlı oldukları kişileri kaybetmek zorunda kalırlarsa majör depresif bozukluk riski taşırlar.(DSM-IV)-Dharma

ALINTIDIR.