Şizoid Kişilik Bozukluğu


Kişilik sıradan durumlarda gün boyunca kişinin duygusal ve davranışsal özelliklerinin tümüyle karakterize olduğu özellikler olarak tanımlanabilir; göreceli olarak sabittir ve önceden tahmin edilebilir.


Bazı insanlar erken yaşlarından itibaren uygun olmayan düşünce ve davranış örüntüleri geliştirebilirlerbu düşünce ve davranışlar kendilerine ve başkalarına zarar verecek şekilde abartılı olabilir.

Erken yaşlardan itibaren gelişen uygunsuz düşünce ve davranış biçimlerinden oluşan bozukluklara kişilik bozuklukları denir. Kişilik bozuklukları bireyde tek başına görülebildiği gibi başka bozukluklarla beraber de görülebilir.Örneğin kişilik bozukluğu olan biri duygu durum bozukluklarından biri olan depresyonu da beraberinde bulundurabilir.

Kişilik bozukluğu olanlar uyumsuz davranışlarıyla ilgili olarak anksiyete hissetmezler. Çünkü böyle kişiler toplumun farkında olduğu belirtilerinden kaynaklanan sıkıntıyı rutin olarak fark etmezler bunlar sıklıkla tedavi için çaba göstermez ve iyileşmeye dirençlidirler.

Şizoid kişilik bozukluğu


Şizoid kişilik bozukluğu olan bireylerbaşkalarına karşı sevecenlik yada yakınlık hissetmezler.Sosyal ilişkiler kurma konusunda yetenekleri yada istekleri yokturgenellikle yalnızdırlar ve duygularını ifade etme konusunda becerikli değildirler bu yüzden dışarıdan bakıldığında bu insanlar duygusuzmesafeli soğuk olarak algılanırlar.

Şizoid kişilik bozukluğu tanısı yaşam boyunca sosyal çekingenlik gösteren hastalara konur. Bunlar insan ilişkilerinde yetersiz içe dönük donuk kısıtlı afektleri ile dikkat çekerler. Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler başkalarından daha tuhaf izole veya yalnız görünürler.Bazen de bu kişiler kuşku uyandırandalgın tipler olabilirler.( DSM-IV )
Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler içlerine kapanmıştır ve buyüzden nadiren evlenirler ve başkalarıyla beraber çalışılmasını gerektirecek işlerde sorunlar yaşayabilirler.

Bozukluğu olan kişiler başkalarıyla temasta bulunmayacakları yalnız sürdürülen işlerde çalışmaya yatkındırlar. Pek çoğu gece işlerini tercih eder böylece birçok insanla anlaşmak durumunda kalmayacaklardır.

Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler soğuk ve kısıtlı bir izlenim veririler ve uzaklara saklanmış ve her gün ki olaylara ve başkalarının ilgisinden uzak görünürler. Sessiz uzak yalnız kalmaya eğilimli ve sosyal olmayan yapıdadırlar. Popüler modadaki değişiklikleri en son yakalarlar.( DSM-IV )

Şizoid kişilik bozukluğunun başlangıcı erken çocukluk dönemidir. Tüm kişilik bozuklukları gibi şizoid kişilik bozukluğu uzun sürelidir ancak yaşam boyu olması şart değildir. (DSM-IV)

-Dharma

ALINTIDIR.