Yaygın kaygı bozukluğu

Herhangi bir şeyin sebep olmadığıuzun süreliyoğun ve belirsiz korkulardır.Gevşeyememesürekli huzursuzluk haliaşırı uyanıklık (gelebilecek tehlikelere karşı tetikte olma) kas gerginliğikalp çarpıntısı (taşikardi)geleceğe ilişkin kuruntularotomatik hiperaktivite ve uyuma güçlükleri yaygın kaygı bozukluğun belirtilerindendir.


Yaygın anksiyete bozukluğu DSM-IV’ te sosyal ya da mesleki işlevlerde önemli bozulmaya ya da hastada belirgin strese neden olan çeşitli somatik belirtilerin eşlik ettiği aşırı ve yaygın endişe hali olarak tanımlanmıştır. Hastalar genellikle klinisyenle 20’li yaşlarda karşılaşırlar. Yaygın anksiyete bozukluğu olan hastaların sadece üçte biri psikiyatrik tedavi için başvurmaktadır. Birçok hasta genel pratisyenlere dâhiliyecilere kardiyologlara göğüs hastalıkları hekimlerine veya gastroenterologlara başvurarak bozukluğun somatik komponenti için tedavi aramaktadırlar.


Çoğu mental bozukluk gibi yaygın anksiyete bozukluğunun nedeni bilinmemektedir. Yaygın anksiyete bozukluğu hayat boyu devam edebilen kronik bir durumdur. Hastaların %25 kadar yüksek bir yüzdesi sonuçta panik bozukluk yaşarlar. Hastaların en yüksek bir yüzdesi majör depresif bozukluk geçirme eğilimindedir.


Yaygın anksiyete bozukluğu olan hastaların belki de en etkili tedavisi psikoterapotik farmakoterapotik ve destekleyici yaklaşımların kombinasyonudur.


Yaygın anksiyete bozukluğunun ilaç tedavisi bazen 6 ile 12 aylık tedavi olarak sürdürülmesine rağmen bazı kanıtlar tedavinin uzun süreli belki de yaşam boyu devam etmesi gerektiğini göstermektedir. Tedavinin bırakılmasından sonraki bir ay içerisinde hastaların %25’ in de yineleme olurken ertesi yıl boyunca %60–80 oranında yineleme ortaya çıkar. (DSM-IV )


-Dharma

ALINTIDIR.