Kaygı Bozuklukları

Kaygı bozuklukları yaşayan kişiler neden korktuklarını bilmezler ve kaygıları mantıkdışı ve yoğundur. Fobi korkulan nesne eylem ya da durumdan bilinçli kaçınma ile sonuçlanan mantıksız bir korkudur.Kaygı bozuklukları alt kategorilere ayrılır.


Özgül fobi:
Kişinin korktuğu şeye dair yaşadığı mantıkdışıaşırı ve yoğun korkularıdır.Hepimiz gündelik hayatımızda birtakım şeylerden korkabiliriz fakat korkularımızın fobi olarak değerlendirilmesi için bu korkuların gündelik rutin faaliyetlerimizi engellemesi ve hayatımızı büyük ölçüde zorlaştırması gerekmektedir.Uçaktan korkmak normal bir korkudur fakat kişinin işleri nedeniyle sık sık yurtdışına çıkması gerekiyorsa uçak korkusu nedeniyle uçağa binemiyorsa bu korku kişinin gündelik hayatına ket vurduğu için fobi olarak değerlendirilebilir.

Özgül fobide korkulan nesneler ve durumlar sırasıyla hayvanlar fırtınalar yükseklik hastalık yaralanma ve ölümdür.Özgül fobi kadınlar arasında en yaygın mental bozukluk iken erkekler arasında maddeye bağlı bozukluklardan sonra ikinci en yaygın mental bozukluktur. (DSM-IV )


Sosyal fobi:
Sosyal anksiyete bozukluğu olarak da adlandırılan sosyal fobi toplum önünde konuşma halka açık tuvalette idrar yapma (utangaç torba olarak da adlandırılır) ve randevu için konuşma gibi çeşitli sosyal ortamlarda aşırı küçük düşme ve utanma korkusu ile belirtilir. insanların önünde bir şeyler yapma ile ilişkili aşırı korkularla belirlenen bir kaygı bozukluğudur.

Özgül fobi aile içinde görülme eğilimindedir. Kan enjeksiyon yara tipinin özellikle yüksek ailesel eğilimi bulunmaktadır. Sosyal fobili hastaların tahminen üçte birinde majör depresif bozukluk bulunmaktadır.


Sosyal fobi tedavisinde hem psikoterapi hem de farmakoterapi kullanılmaktadır. (DSM-IV )


Açık alan korkusu(Agorafobi) :
Agorafobinin kelime etimolojisine bakıldığında Pazar yeri korkusu anlamına gelen yunanca ve Latince kelimelerden oluştuğu görülür. Agorafobik hastalar yardım almanın güç olduğu durumlardan özellikle kaçınırlar.

Birey Kalabalık caddeler kalabalık mağazalar kapalı alanlar (tünellerprüler ve asansörler gibi) ve kapalı araçlar (metrolar otobüsler ve uçaklar gibi) yerlerde bulunmaktan korkabilir. Tüm bu korkuların ortak özelliği kişiyi güvendiği kişidenevindennesneden ayırması ve bu olayın kişide yarattığı kaygıyla alakalı olmasıdır .Bu gibi durumlarda bir arkadaş ya da aile üyesi tarafından eşlik edilmeyi tercih ederler. Evden ayrıldıkları her zaman eşlik edilme konusunda ısrar ederler.


Açık alan korkusu özgül ve sosyal fobiye kıyasla daha az görülür fakat bu korkuyu yaşayan kişiler doktorlara daha sık başvururçünkü açık alan korkusu diğer iki korkuya nazaran kişinin hayatını önemli derecede etkiler.Rahatsızlıkları nedeniyle Bazı kişiler evlerinden hiç çıkmayabilirler.


-Dharma


ALINTIDIR.