Duygu Durumu Bozuklukları

Duygu durumu bozukluklarının bir başka türü de manidir. Mani depresyona göre daha az yaygındır ve nadiren tek başına görülürçoğunlukla depresyonla dönüşümlü olarak ortaya çıkar ve bu durum “bipolar bozukluk “ dediğimiz rahatsızlığı ortaya çıkarır.Manik kişilerin özsaygıları çok şişmiştirçok sayıda umutları ve planları vardırfakat bunları gerçekleştirmeye yönelik ilgileri azdır.Manik kişilerin özgüvenleri yükseldikçe başka kişilere saldırabilirlervahşileşebilirler ve diğer insanlar için tehlike oluşturabilirler.


Yükselmiş taşkın ya da irritabl duygudurum bir manik atağın en önemli yanıdır. Hastane dışındaki manik hastalar aşırı alkol alabilirler ya da kendi kendilerini tedavi etmeye kalkışabilirler. Manik hastalar uyarılmış konuşkan bazen eğlendirici ve sıklıkla aşırı hareketlidir. Tüm manik hastaların %75’in de sanrılar bulunur. Manik hastaların yaklaşık %75’i saldırgan ve tehditkardır. Kredi Kartları cinsel etkinlikleri ve ailelerini bazen iflasa sürükleyecek mali etkinlikleri ile yasaları çiğneyebilirler. Manik hastalar verdikleri bilgilerin güvenilir olmaması konusunda ünlenmişlerdir. (DSM-IV )


Mani ve depresyonun bir arada görüldüğü bipolar bozukluk duygu durumu bozukluklarına bir diğer örnektir.Bir kaç günden birkaç aya kadar sürebilecek mani dönemlerini depresyon dönemleri takip eder.Bipolar bozukluk kadınlarda ve erkeklerde eşit derecede yaygındır.Bu hastalığın kökeninde biyolojik faktörler etkilidir .Kalıtımla ve genetik faktörlerle ilişkisi yoğundur ve ilaç tedavisi sıklıkla uygulanır.


Bipolar bozukluğun ortalama başlangıç yaşı 30 dur. Duygudurum bozuklukların nedenleri bilinmemektedir. Neden olabilecek etmenler yapay olarak biyolojik genetik ve psikososyal etmenler olmak üzere üçe bölünebilir.


Noradrenalin ve serotonin duygudurum bozukluklarının fizyopatolojisinde en fazla düşünülen iki biyojenik amindir. Dopamin’in de depresyonda rolü olduğu ile ilgili kuramlar ortaya atılmıştır. Veriler dopamin etkinliğinin depresyonda azaldığı ve manide arttığını telkin etmektedir. (DSM-IV )


-Dharma


ALINTIDIR.