Gestalt hareketi algı öğrenme kişilik sosyal psikoloji ve motivasyon gibi alanlarda yaptıkları çalışmalarla psikoloji üzerinde silinmez bir iz bırakmıştır. Geleneksel görüşlere karşı çıkan diğer hareketler gibi Gestalt psikolojisi de psikoloji üzerinde bir bütün olarak canlandırıcı ve teşvik edici bir etki bırakmıştır.

Gestalt bakış açısı algı ve bir dereceye kadar öğrenme alanlarını geniş ölçüde etkilemiştir. Algı çalışmalarının etkisi günümüz psikoloji ders kitaplarında ortadadır. Gestalt ekolünden türeyen son dönem çalışmalar ekolün önemini hala sürdürdüğünü ortaya koymaktadır.

Ana rakibi davranışçılıktan farklı olarak Gestalt psikolojisi psikoloji akımları içerisine çekilemeyen temel prensipleriyle ayrı bir varlık olarak mevcudiyetini sürdürmüştür. Bilinç deneyimleri üzerindeki bu odaklanma Wundtcu-Titchenercı içgözlemsel türden olmayıp fenomonolojinin modern bir versiyonu üzerinde merkezlenmişti.

Gestalt düşüncesinin çağdaş taraftarları bilinç deneyimlerinin araştırılması gerektiğine ikna olmuştur. Bununla birlikte bilinç deneyimlerinin açık davranışlar kadar nesnel ve onunla aynı doğrulukta araştırılamayacağını da kabul ettiler.

Psikolojiye fenomenolojik yaklaşım ABD'den ziyade Avrupa'da yaygındır ancak Amerikan psikolojisindeki etkileri hümanistik psikoloji hareketinde görülebilir. Çağdaş bilişsel psikolojinin pek çok yönü köklerini Wertheimer'ın Köhler'in ve Koffka'nın çalışmalarına ve bundan yaklaşık 90 yıl önce kurdukları harekete borçludur.

ALINTIDIR.