KLASİK KOŞULLAMANIN EĞİTİM AÇISINDAN DOĞURGULARI

• Klasik koşullama ilkelerinin sınıfta öğretme-öğrenme ortamında kullanılma alanının sınırlı olduğu ileri sürülmekle birlikte duyuşsal ve duygusal özelliklerin kazandırılmasında önemli rol oynamaktadır. Okullarda ilgi olumlu tutum olumlu benlik kavramı akademik özgüven ve diğer olumlu duyguların gelişiminde öğrenilmesinde klasik koşullanma etkili olmasına rağmen bu tür öğrenmeler tesadüfen oluşmaktadır. Oysa bu özelliklerin kazandırılması için klasik koşullanma ilkelerinin etkili bir şekilde işe koşulmasını sağlayacak eğitim programlarının düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece tesadüfen değil bilinçli bir şekilde çocuklarımızın okulu öğrenmeyi okumayı seven olumlu tutumlara sahip öğrenilmiş çaresizlikten uzak özgüveni yüksek olan bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olabiliriz.

• Bazı çocukların mutlu ve istekli bir şekilde bazılarının da ağlayarak ve korkarak okula gitmelerinin nedeni acaba nedir? Çocukların farklı duygulara sahip olmalarının nedeni ; okul ile çevrelerinde kendilerine mutluluk veren ya da kaygı korku yaratan uyarıcıları ilişkilendirmeleridir. Okul başlangıçta nötr bir uyarıcıdır. Çocuk okula ilk gittiği gün kendisini seven yumuşak davranan kendisiyle oynayan bir öğretmenle karşılaştıysa bu sevecen öğretmenin yarattığı olumlu etki öğretmenle birlikte olan okul tarafından da paylaşılacak öğretmenin oluşturduğu mutluluk duygusunu okul da meydana getirecektir. Ayrıca öğretmenin yarattığı bu mutluluk duygusu öğretmenle ilişkili diğer uyarıcılara da genellenebilir. Örneğin; ders çalışmaya kitap okumaya diğer öğretmenlere v.b.””

• Çocuğun normal olarak yapması gereken etkinlikleri ceza aracı olarak kullanmak; (örneğin “arkadaşıyla konuştuğu için elli tane aynı cümleyi yazmasını istemek” “çocuğa söz dinlemediği için kendisini iğneciye >üreceğini söylemek”) cezanın meydana getirdiği olumsuz duyguların bu olaylara da genellemesine neden olur.

• Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi okulda yaşanan olaylarla ilgili olumsuzluk okul ve okulla ilgili diğer öğelere genellenebilir. Hatta bu etki öyle güçlü olabilir ki (garca etkisi) çocuk yaş>ı boyunca eğitime okula öğretmenlere karşı olumsuz tutum geliştirebilir; eşyalarına zarar vermek isteyebilir.

• Öğrencilerin duyuşsal ve duygusal özelliklerinin olumlu hale getirilebilmesi için öğretmenler öncelikli çocukların özelliklerini ve özel ihtiyaçlarını tanımalı onlara karşı duyarlı olmalıdırlar. Böylece çocuklara her herhangi bir şeyi sevme ilgi duyma olumlu tutum geliştirme mutlu olma gibi olma özellikler onların daha önce istedikleri sevdikleri hoşlandıkları durumlarla nesnelerle olaylarla ilişkilendirilerek kazandırılabilir.

KAYNAKÇA
Senemoğlu Nuray Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Gazi kitabevi