Yemeği tek başına yemek evi her gün anahtarla açmak bayramlarda kapının çalmaması bazen de telefondaki yanlış numaradır yalnızlık. Eş-dostla görüşememek diye bilinse de O’nsuzluk (cc) en büyük yalnızlıktır aslında. Zira O’nu bulan neyi kaybetmiştir O’nu kaybeden neyi bulmuştur?

Market reyonlarının uzun koridorlarında raflara dizilmiş birbirine benzeyen sayısız ürün. Koridorlarda kendisini alışveriş rutinine kaptırmış her yaştan insan. Kimi mutfak için bir şeyler alırken kimi banyoda bitmiş temizlik malzemelerini seçiyor. Kimi de sadece bir şişe su almak için dalmış bu koridorlara. Kasadaki görevlinin avucuna aldığı bozuk para şıngırtıları ile müşterinin konuşmaları dışarıdan gelen korna sesine karışıyor. Kokular ise ayrı bir curcuna. Temizlik ürünlerinin olduğu bölümden şarküteriye geçenlerin fark edebileceği bir koku yayılıyor etrafa. Bütün bu kalabalık içinde içecek reyonunda adeta donmuş halde duran beş yaşında bir erkek çocuk hayal edin. Kocaman açılmış gözlerindeki yaşlar akmak için hazır olda bekliyor damladı damlayacak. Dudakları küçücük bacaklarıyla aynı ritimde titrer gibi. Elini ise az sonra basacağı çığlığı kimseye duyurmamak istercesine ağzına götürmüş. En önemlisi ise onun elini sıkı sıkı tutan annesi yok yanında. O kalabalıkta kaybolmuş.

Kendini bunca insanın içinde sizce nasıl hisseder bu çocuk? Korku mu duyar? Evet. Peki endişe? Elbette. Ama en çok da tahmin ettiğiniz gibi ‘yalnız’ hisseder. Kalabalıklar içinde yapayalnız.

Annesinin elini kaybetmiş beş yaşında bir çocuk gibi hissettiğimiz çok olmuştur. Her yaşta yakalar bizi yalnızlık. Kiminin yirmi beşinde çalar kapısını kimi için altmışında köşe başında beliriverir ansızın. Kimi hayata bir türlü tutanamadığı için hep yalnız hisseder kendini. Kalabalıklar içinde bile soyutlanır. Bu duygunun ne zamanı ne de mekânı belli çünkü. Bazen hastane odasında bazen huzur-

evinde karşılar sizi eğer yolunuz düşmüşse oralara. Bazen de bir çocuk yuvasının bahçesinde kimsesiz çocukların elinden tutup oyunlar oynar. Babasını uzun zaman önce ahirete uğurlamış bir yetimin bayram sabahlarında misafiridir. Adını ‘Kedi babası’ koyacak kadar yalnızlığını kedileriyle gideren Ebû Hureyre’ye (ra) sormak lazım belki de duygunun tarifini. Bir de garipler var gurbette sevdiklerinden memleketinden ayrı kalanlar. “Kurbiyet gurbette saklı” der onlar gerçi. Zira uzaklıktaki özlem madden olmasa da manen yakınlaştırıyor sevdiklerine insanı. Büyük ruhların kalplerin Allah dostlarının yalnızlığı ise belki burada hakkıyla anlatamayacağımız kadar kocaman.

Mekân çok zaman sonsuzsa yalnızlığın tarifi de o kadar engin oluyor haliyle. Lâkin bu tanımlamaların ortak noktası ‘halin anlaşılmaması’ desek yanlış olmaz herhalde. Zira ‘kalabalıklar içinde yalnız olmak’ bu hissin maddeyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Araştırmalar sıklıkla evli insanların daha az yalnız olduklarını belirtse de eşler arasında sevgi yoksa yıllar sonra yalnızlık duygusu her iki taraf için de bir karabasana dönüşebiliyor. Eğer halden anlamıyorlarsa eş evlatdost ve akrabanın yanında da olsak kendimizi bir başımıza ve gurbette hissediyoruz. İşin bir diğer boyutunda sevdiklerinden ayrılanlar var. Yalnızlık literatüründe onlar geniş bir yer tutuyor. Özellikle en yakınını kaybetmek hem kadınlar hem de erkeklerde derin bir yalnızlığa yol açıyor.

ŞEHİR HAYATI YALNIZLAŞTIRIYOR

Günümüzün yoğun nüfuslu ve sosyal hareketliliği yüksek şehirlerinde gittikçe azalan komşuluk ve dostluk ilişkileri yerini resmî soğuk ve çıkarcı münasebetlere bıraktıkça yalnızlık algısı daha da artıyor. Büyük bir işyerinde yüzlerce çalışanın arasında yaşanan rekabet ve hakim olan bencillik insanları bireyselleştiriyor. Onlarca dairesi olan bir apartmanda oturanların yan dairedeki komşusunu bile tanımayışı ve böyle bir ortamda kimsesiz bir yaşlının vefatından günlerce sonra haberdar olunması ise yalnızlığın içler acısı halini gösteriyor.

Yalnızlık deneyimleri her zaman olumsuz olmayabiliyor tabii. Tecrit edilmiş bir çevre yalnızları büyük ve kötü bir dünyanın bir parçası olmanın yanı sıra sıkıntı ve acılardan da koruyabiliyor. Ayrıca insan bazen kendine kalmak istiyor. Yani bu hal terk edilmişlik değil de kişinin kendi seçimiyse güzel olabiliyor. Kişiyebireyselleşmesi ve sorumluluklarının farkına varması açısından önemli bir zemin sunabiliyor. Çünkü kimi zaman başkalarını tanımaya çalıştığımız kadar kendimizi tanımak için çaba sarf etmiyoruz. İşte böyle bir durumda insanın kendinin farkına varması ardından da Allah’a ulaşması için yalnızlık büyük önem taşıyor. Zira bu his bizi tefekküre sevk edebiliyor. Hatalarımızla yüzleşmeyi benliğimizi törpülememizi sağlıyor.

Yalnızlık ilham kaynağı olması hasebiyle de ayrı bir değer. Şair yazar sanatçı ve entelektüellerin üretken bir iklime girebilmek için sakin kendi kendileriyle baş başa kalabilecekleri ortamlar oluşturmaları bu yüzden. İnziva çeşitli din ve kültürlerde kendini bilmenin bir tekniği olarak kullanılıyor. Nitekim peygamberler başta olmak üzere hemen hemen bütün büyük zatların inzivaya çekildiği dönemler olduğunu biliyoruz. Allah Resûlü’nün Hira Dağı Hz. Musa’nın Tur Dağı Hz. Hacer’in Mekke toprakları

Hz. Yusuf’un kuyusu Bediüzzaman’ın Çam Dağı… İster iradî ister zarurî Allah dostlarının inzivaya çekilip Rabb’iyle hemhal olduğu zaman dilimleri hep olmuştur. Onlar bu tek başınalık ve kendini keşif sürecinden sonra hep zor ve ağır görevler edinip cemiyet içinde aktif roller almış. Pergelin bir ayağı gibi sabit ve yalnız diğer ayağı gibi yaratılanların tümü ile haşır neşir olarak bu ızdıraplarını insanlarla birlikte olarak aşmaya çalışmışlardır.

Psikolog Emel Yıldırım yeryüzünde kendini bir yere ait hissetmeyen insanın aslında misafir olarak bulunduğu arz üzerinde aidiyet problemi yaşadığını düşünüyor. Ona göre kendimize evler bahçeler yapıp mal-mülk edinmemiz ve kendimize sınırlar çizip hayata tutunmaya çalışmamızın sebebi bu aidiyet problemini aşmak. Bu sebeple Yıldırım yaratılış serüvenimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek için hem toplumla etkileşim halinde hem de bireyselliğimizi koruduğumuz bir yaşam tarzı içinde olmamız gerektiği görüşünde. Nitekim yalnız kalmak kişiyi içselleştiriyor kendini tanımasına fırsat veriyor ve nihayet Yaradan’ını tanımasını sağlıyor. Bir mümin olarak bizden beklenen de bu tanınmışlığı diğer insanlarla paylaşarak çoğaltma Nam-ı Celil’i duyurma adına hep sosyal ortamlarda bulunmamız. Aynı zamanda yalnız kalmak bizi uyaranların yoksunluğu anlamına da geldiğinden herzaman için uygun da değil.

Emel Yıldırım sosyal paylaşım sitelerinde aktif olma arzusunu da hatırda kalma isteği ve yalnızlığı aşma çabasına bağlıyor. Çünkü insanoğlunu en çok üzen şey unutulup toprak olma korkusu. İnançları ile bunu aşan insanlar tek başına da olsa cemiyet içinde de olsa mutlu ve huzurlu. Zira Cenâb-ı Hakk’a teslim olan bir kul kendini asla yalnız hissetmiyor hep bir Kuşatan’ın var olduğu bilincinde yaşıyor.

Yaşlılar ve erkekler yalnızlığa daha eğilimli

Bazen yalnızlaşma arzusu haddini aşarak patolojik bir tabloya dönüşüp depresyon gibi ruhsal hastalıklara kapı aralayabiliyor. Psikolog Yıldırım depresif insanların kuvve-i şeheviye dengesi bozulduğundan duygu-duyusal ihtiyaçlarının en minimuma indiğini ve haz duygularını yitirdiklerini anlatıyor. Oysa İslâm’da esas olan bir keşiş gibi yaşamaktan ziyade halk içinde Hak’la olabilmeyi başarmak. Yeryüzüne kalabalıklar içerisine tenzil-i rütbe ile indirilmiş insanın bir yandan cemiyet içinde (kalabalıklar arasında) iletişim ve etkileşim halinde olması diğer yandan kendi yalnızlığında Yaradan’ı ile baş başa kalıp ibadet etmesi bekleniyor. Nitekim Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) vakit namazlarını cemaat ile kılarken gece namazlarını bireysel olarak Rabb’i ile baş başa eda ediyor. Velayet ile tek başına çıktığı miraçtan risalet ile tüm dünya ümmeti için geri iniyor.

Yalnızlık hemen her insanın hayatının bir parçası. Araştırmalara göre yaşlılar gençler ve erkekler yalnızlığa daha eğilimli. Bazı insanlar kişilik tarzları yetersiz mücadele stratejileri ve düşük konumları sebebiyle bu duyguya daha yatkın oluyor. Çünkü hassas ve kırılgan yapıları yüzünden yalnızlığı üreten travmatik olaylara daha fazla maruz kalıyor. Sosyal ortamlarda bulunma hobi edinme yalnızlığa çare olabiliyor. Kapısının çalınmasını hasretle bekleyen yaşlıların en büyük dermanı ise hasbihal edecek birkaç nefes. Patolojik boyutta ise uzman yardımı elbette şart. Fakat kişinin kendisi bazen durumunun farkında olamadığından bu görev yakınlarına düşüyor. Bir kulun yalnızlığını giderecek en büyük vesile ise Rabb’inin varlığını korumasını merhametini lütuflarınıikramlarını anbean hissetmesi olsa gerek. Zira Allah var gam yok