Birçok insan hangi rengi neden sevdiğini bilmez. Oysa ki renkler üzerine yapılan araştırmalar bunun bilinçsiz bir seçim olmadığını gösteriyor. Çünkü renkler hayatımızı baştan aşağı boyarken sağlığımızdan karakterimize kadar pek çok alanda etkilerini gösteriyorlar. Farkında olmadan seçtiğimiz renklere aslında bazen sağlığımız için ihtiyaç duyduğumuzdan bazen de ruh halimizden dolayı başvuruyoruz. Peki bu durum nasıl ve hangi sebeple ortaya çıkıyor? Psikolog Dr. Davut İbrahimoğlu "Renk tercihlerimiz tesadüfler üzerine değil kişiliğimiz ve bundan doğan ihtiyaçlar üzerine yapılır." diyor... Bütün insanların vücudunda yedi ana birçok da küçük güç merkezleri var. Yani herkes bir miktar da olsa bir enerjiye sahip. Bu enerji yine vücut üzerinde yer alan hatlarda dolaşıyor ve güç merkezlerinden geçiyor ve vücut değişik frekanslarda bu enerjiyi çevresine yayıyor. İnsanı çevreleyen bu enerji alanına “aura” adı veriliyor. Aura bünyesindeki renkleri vücudun güç merkezlerine göndererek negatif enerjiyi pozitif enerjiye dönüştürüyor. Ayrıca aura insan ruhunun aklının gelişmesiyle ilgili olarak değişik renklerin sahibi. Dolayısıyla o andaki fizik ruh durumu da auranın renk ve netliğini etkileyebiliyor. Eğer şakra adı verilen bu güç merkezlerinde bir tıkanma meydana gelirse şakraların kapsadığı alanda sağlık problemleri ortaya çıkıyor... Hint ve Uzak Doğu felsefesinde yer alan bu inanış üzerine birçok bilimsel araştırma yapılıyor. Zira bu bölgelerde bir aksama meydana gelirse vücudu saran enerjinin dolaşımında da aksamalar oluşuyor. Bunun giderilmesi içinse iki yol deneniyor: Biri bionerji yoluyla şakraları açma diğeri ise aksama meydana gelen şakraya tekabül eden renge göre tedavi. Renk tedavisinin üç yolla yapıldığını anlatan psikolog Psk. Dr. Davut İbrahimoğlu bunları şöyle sıralıyor: Projektörle sorunlu bölgeye ihtiyacı olan rengi vermek o renkten bir giysinin giyilmesi ve en son olarak da kişinin ihtiyaç duyduğu rengi düşünmesi. Bu üç yol şakraların açılmasında etkili oluyor.