Bugüne kadar bulunmuş ilk resimler mağara duvarlarına çizilmiş hayvan resimleri av sahneleri ve gene mağara duvarlarına basılmış el izleridir. Bunlar insanoğlunun soyut düşünme yeteneğini bu dönemlerde bile geliştirmiş olduğunu ispatladıkları için ayrıca değer taşırlar.

Teknoloji geliştikçe resim yapmakta kullanılan malzemeler de gelişmiş bitki yağlarıyla elde edilen ve öylece kullanılan pigmentlerin yerini sentetik pigmentlerle yapılmış sağlığa daha az zararlı daha kalıcı kullanımı daha kolay boyalar almıştır. Tarih boyunca duvarlara taşa tahtaya deriye metallere kumaşlara kanvasa kağıda (ve çeşitlerine) cama sentetik malzemelere resim yapılmıştır.

İçerik açısından bilinen ilk resim örneklerinin kötü ruhları uzak tutmak bereket getirmek gibi dini inançlarla yapılmış oldukları tahmin edilir. Mısır Çin ve Hindistan'da M.Ö. yapılmış resimler gündelik hayatı betimlerler hikayeler anlatırlar ve kılavuz nitelikleri taşırlar.

Batı resmi milattan sonra dinî konuları sembolik bir şekilde resmetmeye odaklanmıştır ancak figürler hareketsiz kompozisyonlar ise kuralcıdır. Rönesanstan sonra dini konuların dışına çıkılmaya başlanmış ressamlar eserlerine vermek istedikleri anlamlara göre nüanslar katmaya başlamışlardır. Rönesans ile canlanan ve doğayı inceleyerek detaylı şekilde olduğu gibi resmetme arzusu perspektif tekniğinin geliştirilmesine yol açmıştır. Leonardo da Vinci'nin anatomi analizleri eşsizdir.

İslam dini Allah yaratılarını taklit etmeyi insanoğluna yasakladığı için İslami resimler 18. Yüzyılın ortalarına kadar daha çok soyut desenler ve yazının şekillendirilmesi Hat sanatı Ebru ve minyatür ile sınırlı kalmıştır.

1860-1869 döneminde Paris’te Gérôme’un öğrencisi olan Osman Hamdi Bey ülkesine döndükten sonra gerçekleştirdiği yapıtlar ve Sanayii Nefise Mektebi'ni kurmasıyla birlikte resim sanatı Doğu toplumlarında yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde dünya resim tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilen pek çok Türk ressam bulunmaktadır.

1880'lerde kimine göre Tonalizm kimine göre Sembolizm akımlarıyla başlayan modern resim konusunu avam insanda onun gündelik yaşamında psikolojisinde bulur. Kompozisyon ışık renk çizgi perspektif konularında konmus kurallari yıkma özgürleşme arzusu öne çıkar.

1945'lerde ortaya çıkan Soyut Ekspresyonizm akımı ile resim sanatı tamamen insanın iç dünyasına inerek somut dünyadan kurallardan ve kalıplardan uzaklaşır; mutlak gerçeği arar böyle bir şey olmadığına karar verir ve Fluxus akımından sonra kendini kavramsal sanata bırakır. Artık resim sadece bir soru haline gelmiştir ve hemen hemen daima daha büyük bir bütünün ufak bir parçasını oluşturmaktadır.

Bugün resmin (ve sanatın) öldüğü iddialarına rağmen günümüz yaşam şekline uygun bir "çok kültürlülük" egemenlik sürmektedir.
Resim oluşturmakta kullanılan araçlar

Biçimsel
Kompozisyon
Doluluk-Boşluk oranı
Renk
Ritim
Denge

Grafik yöntemler
İzleyicinin gözünü resim yüzeyinde dolaştırmak
Kompozisyon ve elemanlarda denge sağlamak
Pozitif-Negatif; tüm boşluğu gözönünde bulundurma
Grafik araçlar
Formların Geometrisi(küp-üçgen-kare-dikey çigi-yatay çizgi vb.)
Bakış açısı (Lineer Perspektif Espas iki boyutluluk)
Düz çizgiler/Eğriler
Proporsiyon/diziliş ve plan