Ekspresyonist mimarlık veya Dışavurumcu Mimarlık modern mimarlık akımlarından biridir. Almanya’da I. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan Ekspresyonist mimarlık 1930’a kadar varlığını sürdürmüştür. Çok kesin ve çizgileri belirlenmiş bir üsluba sahip değildir. Ekspresyonist mimarlık genelde tarihten biçim aktarmaları yapmayı yadsımış olmasına rağmen ortaya çıkan bazı ürünlerde geçmişi yorumlama çabası görülmektedir. Yine de Ekspresyonistlerin ana özelliği hiçbir biçimsel önyargı taşımamaları ve daima yaratma sorunsalını ön plana çıkarmalarıdır.

P. Behrens ilk Ekspresyonist mimar olarak bilinmektedir. Onun 1908–13 yılları arasında Berlin’de AEG firması için yaptığı yapılar akımın başlangıç ürünleri sayılırlar. Daha sonraları H. Poelzig ve E. Mendelsohn gibi mimarlar da Ekspresyonizme yönelirler. Berlin yakınlarındaki Postdam’daki Einstein Kulesi (1920) Ekspresyonizmin klasik yapıtı sayılır.

1920’li yıllarda Hollanda’da Ekspresyonist doğrultusunda ürünler belirmeye başlandı. En önemli sanatçı M. de Klerk’tir.

Ekspresyonist mimarlardan seçmeler

Adolf Behne
Hermann Finsterlin
Antoni Gaudí
Walter Gropius (ilk dönemleri)
Hugo Häring
Fritz Höger
Michel de Klerk
Piet Kramer
Carl Krayl
Erich Mendelsohn
Hans Poelzig
Hans Scharoun
Rudolf Steiner
Bruno Taut
Otto Bartning


Vikipedi