Güzel sanatlar güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılır. Bu terim ilk defa Fransızcada beaux arts olarak resim heykel baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için bulunmuştur. Günümüzde daha çok klasik veya akademik sanatla bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlamına gelir.

Güzel sanatlar teriminin ortaya çıkışındaki motivasyon resim heykel gibi görsel sanat dallarını; tekstil seramik gibi zanaat ve uygulamalı sanatlardan ayırmaktı. Buradaki "güzel" sanat eserinin niteliğini değil disiplinin estetikle bağlantısını vurgulamak için kullanılmıştır. Günümüzde icra edilen ve sadece resim heykel ve baskıyla kısıtlı olmayan modern ve çağdaş sanat eserleri için açıklayıcı ve kapsayıcı olmadığından buna alternatif olarak görsel sanatlar tabiri kullanılmaktadır.

Vikipedi özgür ansiklopedi