Elma Marmelatı - Marmelat Tarifleri - Reçeller ve Marmelatlar
MALZEMELER


1.5 kg elma
250 gr toz seker
1 adet çubuk tarç1n


HAZIRLANISI


Elmalar11 y1kay1p dört esit parçaya bölün. Çekirdekleri ç1kar1p çekirdek yataklar1n1 temizledikten sonra tencereye koyun. Tencereye bir miktar su ve tarç1n koyduktan sonra tencerenin kapag1n1 kapat1p orta atese oturtun. Elmalar sular1n1 sal1p tekrar çekmeye baslad1klar1nda tencereyi atesten al1n. Elmalar1 tahta bir kas1k yard1m1yla bast1rarak ezip süzgeçten geçirin. Elmalara sekeri kat1n ve tekrar tencereye al1p orta atese oturtun. Tahta bir kas1kla kar1st1rarak marmelat k1vam1na buluncaya dek kaynat1n. Sonra atesten al1n ve sogumaya b1rak1n. Il1nd1g1nda kuru cam kavanozlara bosalt1n sogudugunda kavanozlar1n kapaklar1n1 kapat1p serin bir yerde muhafaza edin.