Floroskopi X Işını Tanısal Radyoloji


Floroskopi radyolojinin en eski ve en temel bölümlerinden biridir. Günümüzde de oldukça yaygın olarak sindirim sistemi idrar yolları kadın üreme organları ve vücudun daha bir çok bölümünün incelenmesinde kullanılmaktadır.


Floroskopi X-ışını kullanılarak çekilir. Normal filmlerde görülemeyen yapılar kontrast madde denilen ilaçlarla boyanarak görünür hale getirilir. Kontrast maddeler baryum ve iyot gibi radyoopak maddeler içeren ilaçlardır. Kontrast maddeler uygulanacak incelemenin türüne göre hastaya içirilerek lavman yapılarak idrar sondası yoluyla veya enjeksiyonla verilir. Kontrast madde verilmesini takiben incelenen organ doktor tarafından ekranda izlenerek çeşitli pozisyonlarda filmler çekilir.

Hasta inceleme sırasında az miktarda radyasyon alır. Ancak bu tetkiklerin faydası az miktardaki radyasyonun zararlarının yanında çok fazladır. Çekimi yapan doktor ve teknisyenler radyasyona her gün maruz kalmamak için koruyucu bir bölmenin arkasında oturarak veya kurşun önlük giyerek kendilerini korurlar.

Çekim öncesinde hastalar tüm kıyafetlerini ve ****l takılarını çıkararak bir hastane önlüğü giyerler. Hamilelik olasılığı veya ilaç allerjisi olan hastalar tetkik öncesinde incelemeyi yapan doktoru haberdar etmelidirler.

Floroskopi ile en sık incelenen organlar şunlardır:
√ Kalın barsak (Kolon (kalın barsak) Filmi)
√ Üst sindirim sistemi (yemek borusu-mide-oniki parmak barsağı) (Üst Sindirim Sistemi İncelemesi)
√ İnce barsaklar (İnce Barsak Filmi)
√ İdrar yolları (Mesane ve İdrar Yolları İncelemesi)
√ Kadın üreme organları (Kadın Üreme Organlarının İncelenmesi)
Çekimden sonra filmler doktor tarafından incelenir tetkiki isteyen doktora verilmek üzere bir rapor yazılır.

Alıntıdır.