Kömür işçisi pnömokonyozu silikoz


Belirtiler
• Nefes darlığı
• Balgam çıkarttıran öksürük (bazen)

Burada iki çeşit pnömokonyoz tarif edeceğiz: Kömür işçisi pnömokonyozu ve silikoz. Her ikisi de nefes yoluyla alınan endüstriyel parçacıkların akciğerlere daimi olarak yerleşmesi nedeniyle oluşur.

Siyah akciğer hastalığı veya antrakoz olarak da bilinen kömür işçisi pnömokonyozu uzun süreler boyu genellikle en az 10 yıl süreyle kömür tozu teneffüs etmek sonucu meydana gelir. Kömür işçisi pnömokonyozu antrasit kömürü işçilerinde bitümlü kömür işçilerine kıyasla çok daha yaygındır.

Silikoz serbest silis zerreciklerinin (Kristal kuvars) nefes yoluyla alınması sonucu meydana çıkar sanayi parçacıklarının yol açtığı ağır bir hastalıktır. Madencilik taş kesme taşocağı çalışmaları (özellikle granit) yol ve bina inşaatı dinamitle kayaları patlatma ve çiftçilik serbest silise maruz bırakan mesleklerdir.

Belirtilerin meydana gelmesi için genellikle 15-20 yıl bu parçacıklara maruz kalmak gerekir fakat silise yoğun şekilde maruz kalan kapalı alanlarda patlatma yüksek kuvars içeren kayaları delerek tünel açmak ve temizleme tozu imalatı gibi işlerde çalışan korumasız işçiler bir yıldan kısa bir sürede silikoza tutulabilirler.

Kömür İşçisi Pnömokonyozu ve Silikoz
Ne Kadar Ciddi Hastalıklardır?
Başlangıç safhalarında bu hastalıklar solunumda bozulma meydana getirmezler. Fakat eğer yaygın fibroz oluşursa ki sonunda yaptığı silikozdur solunum bozulması meydana gelir ve daha fazla maruz kalmaktan kaçınılırsa bile ölüm meydana gelir. Bu durumdaki hastanın ömrü 2 yıldan az olabilir. Ayrıca silikozlu kişilerin tüberküloza tutulma riskleri diğer kişilerin ortalamasının 3 katı daha fazladır.

Tedavi
Bu hastalıkların hiçbirinin belirli bir tedavisi yoktur. Eğer bu hastalıklara tutulmuşsanız silise daha fazla maruz kalmaktan kaçının. Sigara içiyorsanız kesinlikle bırakın. Solunum yolarını tahriş edecek her şeyle temasınızı sınırlandırın (soğuk hava kuru hava aşırı nemli hava ve tahriş edici dumanlar).

Eğer silikoza tutulmuşsanız ve tüberküloz testiniz pozitifse belirtiler bulunmasa bile tüberkülozu önlemek için tedavi olmanız gerekecektir. Koruma en iyi davranış biçimidir. Eğer sizi bu hastalıklardan birine tutulma tehlikesine atan bir işte çalışıyorsanız toz maskesi takın ve diğer tedbirlerle toza maruz kalmayı önleyin. Ayrıca sigara içmeyin.