HİPOVANTILASYONA (SOLUNUM AZALMASI) YOL AÇAN NEDENLERLE DİSPNE
• Aşırı şişmanlık
• Diyafragma inişinin engellenmesi
• Diyafragma hernileri
• Solunum kasları yetersizliği
• Solunum merkezi baskılanması
• Göğüs deformitelerl
• Ankllozan spondilit