HAVA YOLLARINDA TIKANMAYA BAĞLI DİSPNELER
• Farinks ve larinks hastalıkları
o Retrofarenjeal abse
o Farinks tümörü
o Yabancı cisim yapışkan balgam
o Akut larenjit difteri
o Kronik larenjit
o Larinks spazmı allerjik ödem
o Larinks tümörü
o Travma
o Ses telleri felci