Larinks trekea ve bronşların sıkıştırılması
o Guatr
o Aorta anevrizması vasküler halka
o Mediasten tümörleri adenomegalilerl
o Özofagus kanseri
o Bronş kanseri
o Bronş stenozu