KARDİAK DİSPNE
• Efor dispnesl
• Kardiak astma
• Akut akciğer ödemi
• Periyodik solunum