STAZ:
Uzun süreli immobilizasyon
Uzamış yatak istirahati
Anesaaai
KKY / Kor pulmonale
Gebeliğin geç dönemi ve doğumdan sonraki birkaç hafta
Varisler
Obesite