Vasküler Sistemi Etkileyenler
Venöz Staz
Polisitemia Vera
Orak hücreli anemi
Sferositoz
Paraproteinemiler
Vaskülitler (enfeksiyon radyasyon kronik oklüziv arter hastalığı Behçet hastalığı)
Yapay yüzeyler