KLİNİK
Küçük embolilerin çoğuna tanı konamamaktadır. Çünkü bir çok hastalık seyrinde PE sıklıkla oluşur ve diğer hastalığın seyrinde küçük emboliler hasta ve hekimin dikkatini çekmez. Bu nedenle yüksek riski olduğu bilinen hastalarda klinik şüphe ile araştırmalara ve tedaviye başlanmalıdır. Klinik tablo semptomatik durumdan kardiopulmoner kollapsa kadar değişir. Dispne plöretik göğüs ağrısı hemoptiziden oluşan klasik tablo bir kural olmaktan çok istisnai bir durumdur. Bu ve diğer klinik bulgular sadece %35lik bir spesifiteye sahiptir (Tablo 1).Semptom / Bulgu


Massive PE (%)

Submassive PE (%)

PE (Altta yatan kardiopulmoner hastalık yok) (%)

Dispne


85

82

73

Plöretik Göğüs Ağrısı


64

85

66

Öksürük


53

52

37

Hemoptizi


95

87

70

Taşipne


> 16 /dk

> 16 /dk

> 20 /dk

Taşikardi ( > 100 /dk)


48

38

30

P2de şiddetlenme


58

45

23

Raller


57

60

51

Flebit


36

26

11Tablo 1. Pulmoner Emboliyi Gösteren Semptom ve Bulguların Görülme Sıklıkları