ARTER KAN GAZI ANALİZLERİ:
Başlıca bulgular hipoksemi hipokapni respiratuvar alkaloz alveolo-arteriyel gradient artışıdır (PO2 A-a). Hipokseminin şiddeti humoral yanıtın şiddetine bağlıdır. Normal kan gazı analiz sonucundan ağır hipoksemiye kadar değişebilir. Tanıdan çok tedavinin takibi için yararlıdır.