İNVAZİV:
Selektif pulmoner angiografi: Tanıda Gold Standart tır. Ancak oldukça önemli morbidite ve mortaliteye sahiptir ve pek çok hastanede yapılamamaktadır. Moratlite oranı yaklaşık % 0.3tür. Normal perfüzyon sintigrafisi sağ atrial trombüs varlığı gebelik ve kontrast madde allerjisi başlıca kontrendikasyonları oluşturmaktadır.